IconNyheder / pressemeddelelser 

Høj risikoappetit i P+ Livscyklus

Siden november er alle nye medlemmer optaget på vores nye markedsrenteprodukt, hvor man blandt andet selv kan vælge investeringsrisiko. P+ Livscyklus tilbydes eksisterende medlemmer ved omvalg fra sommeren 2022.

14. februar 2022, kl. 13:15

I november lancerede vi markedsrenteproduktet P+ Livscyklus som standardprodukt til alle nye medlemmer. P+ Livscyklus giver vores medlemmer valgfrihed imellem tre risikoprofiler, der bliver justeret i et såkaldt livscyklusforløb. Det betyder, at investeringsrisikoen tilpasses ens alder, så man automatisk får en højere risiko i de tidlige år, mens vi skruer ned for risikoen, i takt med at man nærmer sig pensionsalderen.

I skrivende stund er knap 2000 nye medlemmer optaget på P+ Livscyklus, og den øgede valgfrihed er blevet taget godt imod af de nye medlemmer. Det fortæller administrerende direktør i P+ Søren Kolbye Sørensen:

”Med P+ Livscyklus imødekommer vi et bredt medlemsønske om større fleksibilitet og bedre mulighed for at tilpasse pensionen efter ens livssituation, ønsker og behov. Siden november kan vi se, at et stigende antal nye medlemmer har valgt at tage stilling til deres pension ved at vælge risikoprofil, og at især yngre medlemmer er opmærksomme på at udnytte de muligheder, der ligger i den øgede valgfrihed.”

Det er vigtigt at tage stilling
Blandt de medlemmer, der har valgt risikoprofil, har flertallet valgt risikoprofilen høj. Som yngre medlem på P+ Livscyklus får man automatisk højere risiko, end det tidligere har været muligt at tilbyde med et traditionelt gennemsnitsrenteprodukt. Med P+ Livscyklus har man samtidig mulighed for selv at skrue yderligere op for risikoen eller være lidt mere forsigtig. Hvad der er rigtigt for den enkelte, kommer i høj grad an på ens risikoappetit.

Søren Kolbye Sørensen opfordrer derfor alle medlemmer på P+ Livscyklus til at tage stilling til, hvilken risikoprofil man ønsker:

”I P+ opfordrer vi alle nye medlemmer til at gå ind på Min pension, hvor vi har lavet en investeringsguide, der hjælper en med at afdække ens risikoprofil. Uanset om man er ung eller tættere på pensionsalderen, skal ens opsparing generere et afkast, som man forhåbentlig skal leve af i mange år. Den risiko, som ens pensionsopsparing investeres med, kan være udslagsgivende for det økonomiske fundament for ens pensionisttilværelse. Derfor er det vigtigt, at man forholder sig til det og får taget stilling.”

Hvornår kan du vælge P+ Livscyklus?
Alle nye medlemmer af P+ får automatisk P+ Livscyklus. Hvis du er blevet medlem af P+ før 1. november 2021, får du mulighed for at vælge P+ Livscyklus i forbindelse med det kommende omvalg, der starter fra sommeren 2022.

Det er en betydningsfuld, men også omfattende proces, når over 100.000 medlemmer skal tilbydes et omvalg. Vi skal leve op til en række myndighedskrav, ligesom det er vigtigt, at alle medlemmer får tilstrækkelig rådgivning, når de skal træffe et vigtigt valg om deres fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Vi vil løbende orientere om omvalget i vores elektroniske nyhedsbreve, ligesom du vil få direkte besked i e-Boks, når du har mulighed for at vælge P+ Livscyklus.

Hvis du allerede har P+ Livscyklus, kan du vælge en anden risikoprofil og få vejledning om, hvilken risikoprofil, der passer bedst til dig på medlemsportalen Min Pension. Du kan også læse mere om de forskellige risikoprofiler her.