IconNyheder / pressemeddelelser 

Hele 11,5 pct. i depotrente i 2022

2021 har været et rigtig godt investeringsår. Det smitter af på næste års depotrente i P+, som bestyrelsen netop har fastsat til rekordhøje 11,5 pct. for langt størstedelen af vores medlemmer.

10. december 2021, kl. 08:00

Hvert år fastsætter bestyrelsen i P+ den depotrente, som din pension bliver forrentet med i det kommende år. Det sker på baggrund af de foregående års afkast. Og efter flere års positive afkast, bliver depotrenten i P+ nu hævet markant. Det fortæller administrerende direktør i P+ Søren Kolbye Sørensen:

”2021 har indtil videre været et rigtig godt investeringsår. Derfor kunne vi allerede tidligere i år hæve vores depotrente for 2021. Og nu kan vores medlemmer se frem til en rekordhøj depotrente for 2022, hvor størstedelen vil få forrentet deres opsparing med 11,5 pct.”

Stor pengetank skal komme medlemmerne til gavn
Næste års højere depotrente er ikke kun et udtryk for, at P+ har opnået nogle gode afkast de forgange år. Det er også udtryk for, at P+ mener, at pengene som udgangspunkt bør stå på medlemmernes depoter.

”De seneste år har vi opbygget nogle store reserver, som vi nu kan udbetale til medlemmernes depoter, samtidig med at vi sikrer, at vi har den nødvendige polstring. Som medlemsejet pensionskasse mener vi nemlig, at pengene som udgangspunkt skal stå ude på medlemmernes depoter, så de kan se deres opsparinger vokse mest muligt år for år”, fortæller Søren Kolbye Sørensen.

Din depotrente afhænger af din pensionsordning
Din depotrente afhænger af, hvilken pensionsordning du har, da ordningerne har forskellige risici. Størstedelen af vores medlemmer med et gennemsnitsrenteprodukt vil få en depotrente på 11,5 pct. i 2022. Det gælder for alle medlemmer, der er omfattet af P+ Regulativ 2007, tidl. JØP Regulativ 2, eller P+ Regulativ 2011, tidl. DIP regulativ 4.

Men der er også nogle mindre grupper, der vil få en lavere depotrente. Det kan fx være, hvis man i forbindelse med et omvalg har beholdt en ordning med lavere risiko og en garanteret ydelse. Det fortæller Søren Kolbye Sørensen:

”Den depotrente man får, er forbundet med risikoen på ens pensionsordning. Vi har bl.a. en mindre gruppe medlemmer, der har valgt en pensionsordning med garanterede ydelser. Her får man en høj grad af sikkerhed. Til gengæld er depotrenten lavere. Derudover har vi en gruppe medlemmer, der er blevet optaget efter 1. juni sidste år, og som derfor kun får tilskrevet rente for den periode, hvor de har været medlemmer af P+”.

Sådan finder du din depotrente
For at finde din depotrente, skal du kende dit regulativ, din kontributionsgruppe og din rentegruppe. Du kan finde oplysningerne om din pensionsordning m.v. på Min pension. Gå ind under fanen Medlemskab og scroll ned til afsnittet Dine oplysninger, hvor du kan se dit regulativ og din kontributionsgruppe. Det første bogstav i din kontributionsgruppe henviser til, hvilken rentegruppe du tilhører.

Her er depotrenterne for 2022

11,5 pct. for rentegruppe B
2,5 pct. for rentegruppe C
0 pct. for rentegruppe F, E og D

11,5 pct. for samtlige rentegrupper

2,5 pct. for rentegruppen G, H og I
0 pct. for rentegruppen C, D, E og F

11,5 pct. for samtlige rentegrupper

3 pct. for samtlige rentegrupper

For nye medlemmer
Hvis du er blevet medlem af P+ efter 1. november 2021, er du automatisk optaget på markedsrenteproduktet P+ Livscyklus. Det betyder, at du ikke får en depotrente, men i stedet får afkastet direkte ind på dit depot. Du kan læse mere om P+ Livscyklus her.