IconNyheder / pressemeddelelser 

Fra grønne ambitioner til handlinger

I 2021 har P+ vedtaget ambitiøse klimamål, øget det aktive ejerskab og frasolgt fossile investeringer for over en milliard kroner. Det fremgår af en ny rapport om pensionskassens arbejde med ansvarlige investeringer.

13. april 2022, kl. 12:00


I P+ arbejder vi målrettet med ansvarlighed. Det gør vi både ved at tilvælge bæredygtige investeringer og ved at påvirke de selskaber, vi investerer i, i en mere bæredygtig og ansvarlig retning.

I rapporten ’Ansvarlige investeringer – dilemmaer og valg, der former fremtiden’ kan du læse om arbejdet med ansvarlige investeringer i 2021. Rapporten kan gøre dig klogere, når det handler om pensionskassens tilgang til ansvarlige investeringer, hvordan vi omsætter vores grønne ambitioner til handlinger, samt hvilke resultater vi har nået.

I 2021 har P+ blandt andet:

Vedtaget ambitiøse klimamål
For at understøtte at de store virksomheders klimaambitioner bliver omsat til klimahandlinger, vedtog vi i november 2021 tre nye klimamålsætninger. Frem mod 2025 ønsker vi at reducere vores CO2-aftryk med 30 pct., øge andelen af klimavenlige investeringer og skærpe det aktive ejerskab med de største CO2-udledere i porteføljen.

Øget det aktive ejerskab
Vi kontaktede næsten 800 porteføljeselskaber om problematiske forhold, og vi stemte på over 3.000 generalforsamlinger, hvilket næsten er en fordobling ift. 2020. Stigningen skyldes, at vi har flyttet aktieinvesteringer til fonde, hvor vi har stemmeret – og dermed kan gøre vores indflydelse gældende.

Frasolgt fossile selskaber for over 1 mia.
I 2021 frasolgte vi 53 olieselskaber og 19 forsyningsselskaber fra porteføljen, da deres forretningsmodeller ikke var forenelige med Paris-aftalen, og vi ikke vurderede, at vi kunne opnå konkrete resultater via aktivt ejerskab.

Eksternt verificeret rapportering
I P+ er rapporteringen på arbejdet med ansvarlige investeringer eksternt verificeret af det uafhængige revisionsfirma EY. Det har vi valgt at få gjort for at øge gennemsigtigheden og sikre troværdigheden af pensionskassens indsats.

Læs hele rapporten her.