IconNyheder / pressemeddelelser 

Flot svarprocent og tilfredse medlemmer

Sådan lyder nogle af konklusionerne fra den seneste medlemsundersøgelse.

13. november 2019, kl. 19:25

10.000 tilfældigt udvalgte DIP og JØP-medlemmer blev i september kontaktet af analysevirksomheden Epinion. Formålet var at få input til, hvordan en samlet pensionskasse kan blive endnu bedre til at tilpasse sig medlemmernes behov i fremtiden.

Over 16 procent af medlemmerne valgte at svare på undersøgelsen, og det er en meget tilfredsstillende svarprocent, der ifølge Epinion ligger væsentligt over det forventede i medlemsundersøgelser. De mange svar var repræsentativt fordelt, og besvarelserne viste desuden, at der er stor overensstemmelse i holdninger og oplevelser blandt de nu tidligere DIP- og JØP-medlemmer.

Mange tilfredse medlemmer
I undersøgelsen svarer 7 ud af 10 medlemmer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres pensionskasse, og det glæder kommunikationschef i P+, Anne Møgelvang:

”Som medlemsejet pensionskasse er vi selvfølgelig meget optaget af, at vores medlemmer er tilfredse, og vi er glade for, at det gør sig gældende for et stort flertal. Vi vil dog fortsat arbejde for at øge vores andel af tilfredse medlemmer, blandt andet ved at få flere medlemmer involveret aktivt i deres pension.”

Aktive medlemmer er glade medlemmer
Ifølge undersøgelsen stiger medlemmernes tilfredshed i takt med, hvor meget de engagerer sig i deres pension, og det understreger, at der er et stort potentiale i at få medlemmerne aktiveret:

”Medlemmer der er vant til at forholde sig til deres pension, er både mere tilfredse og finder vores medlemsinformation mere relevant. Vores aktive medlemmer får kort sagt mest ud af P+, og derfor skal vi løbende optimere vores kommunikation samt vores platforme og kanaler, så vi får engageret endnu flere medlemmer i fremtiden,” siger Anne Møgelvang.

I forlængelse af medlemsundersøgelsen afholder P+ en række fokusgruppeundersøgelser for at få en mere dybdegående forståelse af medlemmernes forventninger og ønsker til deres pensionskasse.

 

par