IconNyheder / pressemeddelelser 

Flot fremmøde og god debat på årets generalforsamling

Næsten 1.000 medlemmer havde tilmeldt sig årets generalforsamling, hvor der var god debat og bredde i diskussionerne.

19. april 2023, kl. 13:00


P+’s årlige generalforsamling blev afviklet med flot fremmøde 17. april i København, hvor ca. 250 medlemmer deltog fysisk. Derudover benyttede et stort antal medlemmer muligheden for at deltage digitalt, og mange havde afgivet fuldmagt på forhånd, så mere end 1600 medlemmer i alt tog del i medlemsdemokratiet.

Det glæder bestyrelsesformand Kim Duus, at så mange havde valgt at deltage.

”Jeg synes, det er meget positivt og rigtig opløftende, at så mange mødte op. For at være ærlig havde jeg frygtet at det smukke forårsvejr havde betydet, at det fysiske fremmøde var blevet noget mindre end antal tilmeldte. Det er meget fornemt,” sagde han.

Udbetalinger fastholdt på trods af udfordrende investeringsår
I formandens beretning kunne Kim Duus konstatere, at 2022 var et udfordrende år på de finansielle markeder, hvor de normale markedsdynamikker var sat ud af spil og stort set alle aktivklasser gav et negativt afkast. Det betød, at afkastet i P+ endte på -12,9 pct.

Det negative afkast kommer dog i forlængelse af nogle år, hvor afkastet har ligget højt. Derfor fik langt størstedelen medlemmerne en depotrente på 7 pct. for året i 2022 på trods af det finansielle stormvejr.

Kim Duus fremhævede, at man desuden skal huske, at der er indbygget en såkaldt udjævningsmekanisme i pensionsordningerne i P+.

”Det giver mere stabile udbetalinger og dermed øget økonomisk tryghed for dem, der er gået på pension. Det betyder, at udbetalingerne for langt hovedparten af vores pensionerede medlemmer ligger på niveau med sidste år. Det er positivt set i lyset af den finansielle uro, vi har været igennem”, sagde han.

Fremgang på de indre linjer
På trods af det finansielle stormvejr står P+ i dag et godt sted, lød det fra Kim Duus.

”På de indre linjer har der været fremgang i P+. Vi har medlemsvækst. Indbetalingerne vokser. Og med strategien, synes vi, vi har vi lagt et solidt fundament for fremtiden,” sagde han.

Formanden lagde bl.a. vægt på, at den personlige rådgivning det seneste år er styrket. Antallet af rådgivere er opnormeret, og der er blevet lanceret flere nye tiltag, der bidrager til mere personlig og proaktiv rådgivning.

”Vi har indført et velkomstkald, hvor vi ringer til nye medlemmer, så de fra start får taget stilling til vigtige spørgsmål i deres pensionsordning. På samme måde tager vi målrettet kontakt til medlemmer, der er på vej på pension, så de får den rette rådgivning,” sagde han.

Ved siden af den personlige rådgivning er der lanceret en række selvbetjeningsløsninger på Min pension, som vil blive udbygget yderligere.

Et år i omvalgets tegn
I februar 2023 blev den første medlemsgruppe tilbudt muligheden for at vælge P+’s nye markedsrenteprodukt, P+ Livscyklus, i stedet for deres nuværende pensionsordning. I løbet af året vil de i alt ca. 90.000 medlemmer, der ikke er gået på pension, få mulighed for at vælge det nye produkt.

Den første tredjedel har indtil videre fået tilbudt omvalget, og mange forholder sig til det. Og fra formanden lød der en klar opfordring til, at man tager stilling til omvalget, når man får mulighed for at vælge om.

”Vi er stolte af vores nye produkt. Men det er ikke nødvendigvis det rigtige valg for alle. Det er kun dig selv, der kan afgøre, om det er rigtigt for dig. Det vigtige er, at du tager stilling. Jeg kan kun opfordre til, at du bruger de ca. 20 minutter, det tager at forholde dig til en beslutning, der kan få indflydelse på din økonomi i mere end 20 år,” sagde han.

God debat med bredde i holdningerne
Efter formandsberetningen og gennemgangen af regnskabet fra P+’s administrerende direktør, Søren Kolbye Sørensen, indtog medlemmerne talerstolen. Her var der en god debat, der kom vidt omkring, og som afspejler bredden i de synspunkter, der er repræsenteret i en pensionskasse med mere end 110.000 medlemmer.

Den store interesse for debatten glæder Kim Duus.

”Det at medlemmerne viser så stor interesse for P+ og for deres pensionsordning, det kan jo kun motivere os i bestyrelsen til det videre arbejde. Det, synes jeg, er meget positivt. Vi får endnu en gang sat en tyk streg under, at vi i bestyrelsen virkelig skal lægge os i selen i vores retningsfastlæggelse for at have den rummelighed, som de mange forskellige synspunkter i medlemskredsen kræver,” siger han.

Der blev fremsat to medlemsforsalg på generalforsamlingen. Forslagene havde ikke opbakning fra bestyrelsen og blev ikke vedtaget, da hhv. 80 og 78 pct. af medlemmerne stemte imod.

Du kan se en video fra årets generalforsamling herunder: