IconNyheder / pressemeddelelser 

Fleksibel pensionsordning med dig i førersædet

P+ Livscyklus er en ny pensionsordning til dig, der ønsker flere muligheder og øget valgfrihed. Du kan fx skrue op og ned for både risiko og forsikringsdækninger.

21. juni 2022, kl. 11:30


Snart tilbydes de første medlemmer omvalg til den nye pensionsordning P+ Livscyklus, der øger fleksibiliteten og valgfriheden for det enkelte medlem. Fx kan du selv skrue op og ned for både din investeringsrisiko og for dine forsikringsdækninger.

”Med P+ Livscyklus tilbyder vi medlemmerne en mere fleksibel og gennemskuelig pensionsordning. For den enkelte betyder det, at man i høj grad kan skræddersy sin pensionsordning efter, hvilke risici man er tryg ved, hvor man befinder sig i livet samt hvilke prioriteter, man ellers måtte have,” fortæller medlemsdirektør i P+, Lene Mortensen.

Fleksible forsikringer
I P+ Livscyklus er du, ligesom i dag, forsikret ved sygdom og død, men med den nye ordning har du større mulighed for at tilpasse forsikringsdækningerne til dine behov.

”Som medlem kan du med P+ Livscyklus fx vælge, at udbetalingen af invalidepension skal være på op til 80 pct. af din løn. Du kan også skrue op for det beløb, der udbetales til dine efterladte, så den udgør op til otte gange din årsløn. Og så får du desuden en depotsikring, der betyder, at din opsparing automatisk bliver udbetalt til dine nærmeste, hvis du dør, inden du er gået på pension,” fortæller Lene Mortensen.

Frit valg af risiko og automatisk nedtrapning
P+ Livscyklus er en pensionsordning med markedsrente. Det betyder, at du med det samme får hele det afkast eller tab, som P+ opnår, når vi investerer din opsparing. Derfor vil størrelsen af din opsparing svinge alt efter, om det går godt eller dårligt med investeringerne.

Samtidig afhænger forrentningen af din opsparing af, hvilken risiko du vælger, at vi skal investere din opsparing med.

”Din opsparing bliver som udgangspunkt investeret med middel risiko, men du kan også vælge lavere eller højere risiko alt efter din risikoappetit. Og du kan løbende skifte din risikoprofil. Uanset hvilken risiko, du vælger, sørger vi dog for, at din risiko automatisk nedtrappes gradvist i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen. Det gør vi for at undgå, at du får et større tab, når du er tæt på din pension,” fortæller Lene Mortensen.

Læs mere om de forskellige risikoprofiler og aftrapningen af investeringsrisikoen her.

I P+ Livscyklus kan du også vælge, at din opsparing skal investeres med ekstra højt fokus på ansvarlighed og bæredygtighed. Læs mere om P+ Bæredygtig her

Et vigtigt valg
Målet med P+ Livscyklus er at tilbyde en moderne pensionsordning, som passer til størstedelen af vores medlemmer.

”Når du som medlem skal tage stilling til den nye pensionsordning, skal du gennemgå en guide på Min Pension. Det skal sikre, at du træffer det valg, som er det rigtige for dig. I løbet af efteråret vil vi desuden præsentere vores nye pensionsordning på en række webinarer, hvor du kan blive klogere på, hvad et skifte til P+ Livscyklus vil betyde for dig,” fortæller Lene Mortensen.

Du får besked via e-Boks
Du får besked i e-Boks, når du har mulighed for at vælge om. Er du blevet medlem af P+ efter 1. november 2021, har du allerede P+ Livscyklus og vil dermed ikke indgå i omvalget. I første omgang vil pensionister samt enkelte grupper i pensionskassen ikke blive tilbudt omvalg.