IconNyheder / pressemeddelelser 

Få indflydelse på P+ i fremtiden!

Det første bestyrelsesvalg i P+ bliver afgørende for pensionskassens retning i de kommende år.

9. marts 2021, kl. 15:07

På årets generalforsamling gennemføres det første bestyrelsesvalg i P+. Efter generalforsamlingen vil den nyvalgte bestyrelse afløse den overgangsbestyrelse, der blev nedsat i forbindelse med fusionen i 2019. Da bestyrelsen fastlægger de overordnede og strategiske rammer for pensionskassens forretningsmodel, risikoprofiler og politikker, vil sammensætningen af den kommende bestyrelse blive afgørende for P+’s retning i de kommende år.

Fra pensionskassen skal der derfor lyde en klar opfordring til alle medlemmer om at engagere sig i bestyrelsesvalget. Det siger administrerende direktør i P+ Søren Kolbye Sørensen:

”Som medlemsejet pensionskasse er bestyrelsesvalget en afgørende del af medlemsdemokratiet i P+. Bestyrelsen er som det øverste ledelsesorgan i P+ ansvarlig for den overordnede ledelse af pensionskassen, og bestyrelsesvalget giver dermed medlemmerne stor indflydelse på pensionskassens fremtid. P+ tegnes af medlemmerne, og medlemsdemokratiet udgør en hjørnesten for os som pensionskasse. Jeg håber derfor også, at flest muligt af vores medlemmer vælger at gøre deres indflydelse gældende ved bestyrelsesvalget.”

Ni kandidater til fire pladser
Bestyrelsen har i tråd med vedtægten indstillet en bestyrelsesformand til godkendelse på generalforsamlingen samt fire kandidater til valg, hvoraf mindst én skal have de nødvendige kvalifikationer til at være sagkyndigt medlem af revisionsudvalget.

Derudover har Djøf og IDA udpeget et bestyrelsesmedlem hver, som skal være medlem af P+. Bestyrelsen indstiller Kim Duus til godkendelse som formand samt følgende bestyrelseskandidater: Helle Munk Ravnborg, Peter Falkenham (revisionskyndigt medlem), Peter Løchte Jørgensen og Åse Kogsbøll.

Som medlem af P+ har du også selv mulighed for at stille op til bestyrelsesvalget. Det har fem medlemmer i skrivende stund valgt at gøre: Heidi Birkler, Katrine Ehnhuus, Michele Marques Fejø, Kenneth Karlsson, Thomas Damsgaard Tørsløv. Der er dermed pr. 19/3 opstillet ni kandidater til fire pladser.

Læs mere om bestyrelsesvalget og alle kandidaterne her.

Frem mod bestyrelsesvalget har du mulighed for at stille spørgsmål direkte til de opstillede kandidater på vores debatforum.

Nyheden er opdateret 19/3 med navnene på de senest tilkomne kandidater til bestyrelsesvalget.