IconNyheder / pressemeddelelser 

En god start på investeringsåret

Med et samlet afkast på 5,1 pct. ved udgangen af april er porteføljen P+ Balance kommet godt ind i 2021.

17. maj 2021, kl. 10:51

Efter en lidt svingende start på året har markederne de seneste måneder udviklet sig positivt. Det afspejler sig i et støt stigende afkast, der ved udgangen af april lå på 5,1 pct. for porteføljen P+ Balance. Resultatet er drevet frem af flotte afkast på især aktier, men også reale aktiver har klaret sig godt de seneste måneder. Det fortæller investeringsdirektør i P+ Kåre Hahn Michelsen:

”Vores aktiebeholdning har siden årsskiftet bidraget med hele 9,8 pct., og den stigning, der blev indledt på aktiemarkedet allerede sidste år, ser dermed ud til at fortsætte ind i 2021. Samtidig har vores reale aktiver præsteret et samlet afkast på hele 3,5 pct. i løbet af årets første fire måneder, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende, da der her er tale om en del af vores portefølje med meget lav risiko.”

Flere børsnoterede aktier
Som en konsekvens af de kraftige stigninger i aktiemarkedet har investeringsafdelingen skruet op for aktieandelen i porteføljen i de seneste måneder. Det fortæller Kåre Hahn Michelsen:

”Vi har hævet vores risikoniveau igennem det seneste halve år, og som resultat indgår der i dag flere børsnoterede aktier i porteføljen end nogensinde før. Til gengæld har vi ligget undervægtet på obligationer, da de i stigende grad rammes af stigende renter, hvilket afspejler sig i afkastet på obligationer, der lå på -1,3 pct. ved udgangen af april.”

Optimisme på markederne
Overordnet set viser den globale økonomi fortsat positive tendenser, hvilket blandt andet skyldes den succesfulde håndtering af pandemien.

”COVID-19 og vaccineudrulningen er stadig vigtige komponenter i risikovurderingen på de finansielle markeder, men håndteringen af pandemien fra centralbankerne og den lempelige finanspolitik medvirker fortsat til opsvinget og markedernes optimisme,” siger Kåre Hahn Michelsen og fortsætter:

”Hvis man skulle nævne en enkel sten i skoen, er det naturligvis, hvorvidt den stigende inflation tvinger centralbankerne til en normalisering af pengepolitikken. Det skaber løbende lidt uro på aktiemarkederne, men vi tror fortsat, at stigningerne i inflationen er midlertidige. Centralbankerne er desuden opmærksomme på, at opsvinget kan være skrøbeligt, så de vil give inflationen lang snor, inden de overvejer at stramme pengepolitikken.”

Positive vækstskøn
Den positive udvikling på markederne understøttes af den seneste prognose fra Bloomberg, hvis vækstskøn lyder på 4,1 pct. for Eurozonen og hele 6,3 pct. for USA. Det understreger ifølge Kåre Hahn Michelsen forestillingen om, at vi er på vej mod bedre tider:

”Præsident Bidens store hjælpepakker trækker den amerikanske vækst op, ligesom USA er lidt foran EU, når det kommer til vaccineudrulning og genåbninger. Udviklingen i USA smitter dog positivt af på resten af verden, ikke mindst fordi den amerikanske økonomi er styrende for aktiemarkedet. Den forventede vækst bestyrker os derfor i, at vi fortsat kan have positive forventninger til investeringsåret 2021.”

Du kan følge med i det månedlige afkast i P+ her.