IconNyheder / pressemeddelelser 

Ekstra indbetalinger?

Du kan stadig nå at indbetale ekstra til din pensionsordning, så du kan få fradrag. Tidsfristen for indbetaling er den 23. december.

12. december 2019, kl. 10:22

Vil du betale et indskud på din pensionsordning for at få skattefradrag for 2019, kan du læse om mulighederne herunder. 

Vær opmærksom på, om du har indbetalt til andre pensionsselskaber i 2019.

Du indbetaler via en kontooverførsel til pensionskassen.

Ved indbetalingen bedes du oplyse:

  • Navn
  • Cpr.nr.
  • Hvordan indbetalingen skal fordeles (alderspension, ratepension og/eller aldersforsikring). Hvis du ikke noterer noget på overførslen, bliver beløbet automatisk indbetalt til alderspension – den livsvarige pension.

 

For medlemmer af P+, tidligere JØP skal du indbetale på pensionskassens konto i Danske Bank, på reg.nr. 3100, kontonr. 1056077.

For medlemmer af P+, tidligere DIP skal du indbetale på pensionskassens konto i Danske Bank, på reg.nr. 3100, kontonr. 4093666.

Satser fradrag 2019 - privat indbetaling

Herunder fremgår det, hvor meget du kan få fradrag for.

  • Alderspension: 51.500 kr.
  • Ratepension: 55.900 kr. 

 

Aldersforsikring

Du kan også indbetale til en aldersforsikring. Beløbet afhænger af din alder og om du modtager pension.

 

Du kan indbetale 48.000 kr., hvis du har mindre end 5 år til folkepension, og ikke har startet udbetaling af månedlig pension efter den 1. april 2018. I andre tilfælde kan du maksimalt indbetale 5.200 kr. i 2019.

 

Der er ikke fradrag for indbetalingen

  • Kontakt din arbejdsgiver i god tid inden lønkørslen.

  • Du skal efterfølgende give pensionskassen besked om hvor på din pensionsordning indbetalingen skal placeres. Hvis du ikke giver besked til os, bliver beløbet automatisk indbetalt til din alderspension – den livsvarige pension.

 

Satser fradrag 2019 - indbetaling via arbejdsgiver

Herunder fremgår det, hvad du kan få fradrag for.

  • Alderspension: Fuldt fradragsberettiget inden for lønnen
  • Ratepension: 60.760 kr.

Beløbet for ratepension er inkl. 8 % arbejdsmarkedsbidrag. 

Indskud modtaget inden onsdag den 18. december 2019 vil kunne ses på Min Pension inden jul. Indskud modtaget mellem 18. og 30. december 2019 vil først kunne ses på Min Pension i januar 2020.

Du kan læse mere om ekstra indbetalinger her.