IconNyheder / pressemeddelelser 

Din opsparing vokser

Fra den 1. juli sættes depotrenten op med 1 pct. for resten af 2021, og det betyder flere penge på din pensionsopsparing.

18. juni 2021, kl. 08:44

Depotrenten sættes op, da vi har skabt et højere afkast efter en positiv udvikling i markedet, siden depotrenten senest blev fastsat.

Normalt fastsættes depotrenten én gang om året i november. Når vi sætter depotrenten op allerede nu, skyldes det en flot stigning i afkastet de sidste to måneder af 2020 og første halvår af 2021.

”Vi har bevæget os fra et afkast på 0 pct. ved indgangen til november sidste år til næsten 14 pct. siden da, og vi ser positivt på resten af 2021. Vi har en velafbalanceret, robust portefølje i ryggen og forventer, at afkastet primært bliver skabt blandt aktier og reale aktiver som infrastruktur og ejendomme,” siger investeringsdirektør i P+ Kåre Hahn Michelsen.

Vi håber at fortsætte den gode udvikling for afkastet, så depotrenten kan hæves igen for 2022.

Hvad er en depotrente, og hvordan fastsættes den?
Depotrenten er den rente, som din opsparing bliver forrentet med.

Vi fastsætter depotrenten på baggrund af den økonomiske situation, det faktiske afkast (afkast i kroner) de foregående år og pensionskassens økonomi.

Højere depotrente til de fleste
Din depotrente afhænger af, hvilken pensionsordning du har, da ordningerne har forskellige risici.

Langt de fleste medlemmer kan gå sommeren i møde med en højere depotrente. Hvis din depotrente ikke stiger den 1. juli, er det fordi, afkastet bruges til at sikre din grundlagspension.

Du kan se din depotrente på Min pension under Opsparing og læse mere om depotrenten generelt og for de forskellige regulativer i P+ her