IconNyheder / pressemeddelelser 

Depotrenten fastsat for 2021

Nu kan du se depotrenten for din ordning i P+.

18. december 2020, kl. 09:18

Alle midlerne i pensionskassen tilhører dig og de andre ca. 100.000 medlemmer af P+. Det kommer blandt andet til udtryk gennem depotrenten. Depotrenten er en forrentning, du får ind på dit depot i P+. Vi fastsætter depotrenten årligt på baggrund af de foregående års faktiske afkast (afkast i kroner) og pensionskassens økonomi.

Din depotrente afhænger af, hvilken pensionsordning du har, da ordningerne har forskellige risici.

Generelt betød COVID-19 store udsving i markedet, og vi indførte derfor kursværn for at beskytte pensionskassens formue. I november 2020, hvor depotrenten blev fastsat, var afkastet omkring 0 procent. Det afspejler sig i et generelt lavere niveau for depotrenten i 2021 sammenlignet med 2020.

I øjeblikket er der heldigvis en svag optimisme i markedet, som forhåbentlig holder stik, så vi kan justere depotrenten i en mere positiv retning for 2022. 

Du kan se din depotrente på Min pension under "Opsparing".

Du kan se depotrenten for de forskellige regulativer i P+ her