IconNyheder / pressemeddelelser 

Depotrenten fastsat for 2020

Den depotrente, som dit depot tilskrives med, afhænger af, hvilken pensionsordning du har.

17. december 2019, kl. 13:58

Depotrenten er den årlige forrentning, der tilskrives dit depot. Depotrenten fastsættes årligt af bestyrelsen på baggrund af det foregående års afkast og pensionskassens økonomi.

Den depotrente, som dit depot tilskrives med, afhænger af, hvilken pensionsordning du har. Det skyldes blandt andet, at ordningerne har forskellige risici.

Nedenfor kan du se, hvad depotrenten er for de forskellige regulativer i P+.

Depotrenten er på 4,5 pct. før PAL-skat i 2020 og opretholder dermed niveauet fra 2019.

 

Depotrenten er på 2,95 pct. før PAL-skat i 2020. Depotrenten er dermed lavere end året før, hvilket skal ses i sammenhæng med, at en væsentlig del af pensionskassens ufordelte midler blev udloddet til medlemmernes depoter i 2019. Størrelsen på udlodning vil fremgå af depotoversigten for 2019, der fremsendes i løbet af første kvartal 2020.

I forbindelse med fusionen blev der yderligere øremærket en andel af de ufordelte midler til udlodning til alle medlemmer af det tidligere DIP. Indtil midlerne udloddes i starten af 2021 ligger de i de såkaldte kollektive særlige bonushensættelser.

Udlodningen beregnes på baggrund af medlemmernes depoter pr. 1. januar 2019. Størrelsen på udlodningen beregnes i starten af 2021 og afhænger af udviklingen på blandt andet de finansielle markeder frem til udlodningen.

På nuværende tidspunkt (januar 2020) udgør udlodningen ca. 5 pct. af medlemmernes depoter pr. 1. januar 2019.

 

For medlemmer på P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 afhænger depotrenten af, hvilken rentegruppe pensionsordningen tilhører.

Rentegruppe B har en depotrente på 4,5 pct. før PAL-skat i 2020, mens rentegruppe C har en depotrente på 1,48 pct. før PAL-skat i 2020.

Medlemmer i rentegruppe F, E og D har alle sammen investeringsprofil P+ Grundlag, der i lighed med sidste år har en depotrente på 0 pct.

Du kan se, hvilken rentegruppe du tilhører på pensionsoversigten på Min pension.

 

Medlemmer af P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2 har alle investeringsprofil P+ Grundlag med en depotrente på 0 pct.