IconNyheder / pressemeddelelser 

COVID-19 beredskab

Vi følger udviklingen omkring COVID-19 tæt. Myndighedernes seneste retningslinjer medfører en række tiltag hos P+. Overordnet set vil pensionskassen fungere som normalt.

12. marts 2020, kl. 10:40

Det får ikke betydning for udbetaling af pensioner
Vi forventer ikke, at situationen omkring COVID-19 får betydning for udbetaling af pensioner til medlemmerne. Ændres denne vurdering vil de berørte medlemmer få besked.

Længere svartider pga. COVID-19
Regeringens seneste retningslinjer for at begrænse smitten af COVID-19 betyder, at du med stor sandsynlighed vil opleve længere svartider, når du henvender dig til medlemsservice.

Det skyldes, at vi har bedt flest muligt medarbejdere om at arbejde hjemmefra de næste par uger.

Vi har besluttet at opretholde muligheden for at kontakte pensionskassen telefonisk på tlf. 3818 8700. Dog i en mindre skala end sædvanligvis. Det kan lade sig gøre, fordi vores rådgivere kan besvare opkald fra medlemmerne fra deres hjemmearbejdsplads.

Vi besvarer også mails i den kommende periode. Også her må du forvente, at der er længere svartider end normalt.

Vi beklager ulejligheden og håber på forståelse for den ekstraordinære situation.

Generalforsamling
Desværre er vi nødt til at aflyse generalforsamlingen den 16. april pga. situationen omkring COVID-19. Vi vurderer, det er det rigtige at gøre på et tidspunkt, hvor myndighedernes retningslinjer forbyder forsamlinger over 10 personer til og med den 13. april 2020. Regeringen har desuden tilkendegivet den 30.marts, at man forventer en gradvis åbning af samfundet. Det harmonerer ikke med at samle de mere end 500 tilmeldte medlemmer til generalforsamling allerede den 16.april.

Vi har ikke fastsat en ny dato for generalforsamlingen. Hold øje med hjemmesiden for mere information.

Finansielle markeder under pres
Det har fået betydning for pensionskassens samlede afkast, at de finansielle markeder er voldsomt påvirkede af COVID-19. Vi følger udviklingen, og laver løbende justeringer, så risikoen i investeringsporteføljen er passende.

Nyheden opdateres løbende.