IconNyheder / pressemeddelelser 

Bliv klogere på vores klimabelastende investeringer

I en ny rapport kan du få overblik over, hvordan vi forholder os til de mest klimabelastende selskaber i vores portefølje.

26. marts 2021, kl. 12:09

Som et led i vores arbejde med at bidrage aktivt til den grønne omstilling er vi en del af det globale investorinitiativ Climate Action 100+. Initiativet samler cirka 500 investorer, der ønsker at gå i dialog med verdens mest klimabelastende selskaber om selskabernes klimarisici og deres negative påvirkning på klimaet.

I forlængelse af et medlemsforslag på P+’s generalforsamling i 2020, har vi netop udgivet en samlet rapport om vores investeringer i de selskaber, der i dag hører til blandt de mest klimabelastende i porteføljen, og som indgår i investorinitiativet Climate Action 100+. Det fortæller underdirektør og chef for ansvarlige investeringer i P+, Kirstine Lund Christiansen:

”Som medlemsejet pensionskasse ønsker vi at give vores medlemmer et større indblik i, hvad deres pension bliver investeret i. Med rapporten om vores investeringer i de selskaber, der indgår i Climate Action 100+, kan vores medlemmer få overblik over, hvad vi har foretaget os hidtil, og hvad vi planlægger af initiativer i fremtiden, når det gælder de meste klimabelastende selskaber i vores portefølje.”

Omfattende tiltag på klimaområdet
I rapporten fremgår det blandt andet, at P+ har iværksat en række omfattende tiltag på klimaområdet det seneste halve år.

”Vi er i fuld gang med at revurdere vores portefølje, hvor vi tager kritisk stilling til selskaber som er meget CO2-intensive. I overensstemmelse med anbefalingerne fra FN-organisationen Net-Zero Asset Owner Alliance har vi valgt at arbejde sektorbaseret, hvor vi starter med at se på de mest klimabelastende sektorer først.”

Senest har P+ i december solgt de sidste kulselskaber i porteføljen, mens vi i februar besluttede frasalg af 30 af porteføljens største olieselskaber. Og arbejdet fortsætter. Det fortæller Kirstine Lund Christiansen:

”I løbet af i år vil vi vurdere de resterende olieselskaber samt forsyningsselskaber i porteføljen. Vi har prioriteret forsyningsselskaberne som den næste sektor, da selskabernes afbrænding af store mængder kul og gas gør dem ansvarlige for en tredjedel af den globale CO2-udledning.”

Læs hele rapporten her.

Du kan følge med i vores arbejde med ansvarlige investeringer her


Om Climate Action 100+
Climate Action 100+ er et globalt investorinitiativ, hvor ca. 500 investorer er gået sammen for at gå i dialog med 167 klimabelastende selskaber inden for sektorer som olie- og gas, minedrift og metaller, forsyningssektoren, transport, forbrugerprodukter, industrisektoren. Gennem initiativet er P+ i dialog med selskaberne om deres negative påvirkning på klima, klimamål, forretningsplaner og lobbyaktiviteter inden for klimaregulering, samt om selskaberne rapporterer på linje med anbefalingerne fra Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).