IconNyheder / pressemeddelelser 

Biodiversitet rummer et stort potentiale i byggeriet

I bebyggelsen Dalhusene investerer P+ i grønne udearealer, der gør en forskel for både naturen, beboerne og ejendommen.

23. november 2020, kl. 13:42Dalhusene ligger i Vanløse og består af 11 etageejendomme fra 1934. Her opfører P+ 36 nye svanemærkede tagboliger – de første af sin art på dansk grund. Projektet i Vanløse omfatter desuden en gennemgående renovering af udearealerne, der forventes af komme både naturen, beboerne og ejendommen til gavn. Det fortæller Senior Asset Manager i P+, Lars Blaabjerg Christensen:

”I Dalhusene har vi valgt at forpligte os på bæredygtigheden og biodiversiteten. Det har vi, fordi vi mener, at det skaber værdi for både beboerne og bebyggelsen. Ved at gøre udearealerne grønnere og skabe naturlige habitater for fugle- og insektlivet imødekommer vi beboernes ønsker samtidig med, at vi får skabt et værdifuldt og attraktivt boligområde, der er skræddersyet til behovene i fremtidens boligmarked.”

Økonomisk rentable løsninger
P+’s engagement i bæredygtighed og biodiversitet har allerede afspejlet sig undervejs i byggeriet, hvor der blandt andet er blevet taget et særligt hensyn til områdets mursejlere, og der er god ræson i også at tænke de naturmæssige kvaliteter ind i byggeriets udearealer. Det fortæller Niels Christian Nielsen, kreativ direktør og partner i arkitektfirmaet Hune & Elkjær, der er totalrådgiver på Dalhusene og certificerede rådgivere i bæredygtigt byggeri:

”Når vi bringer naturen i spil mellem husene og skaber et grønt gårdmiljø med blandt andet blomstereng og naturlige habitater for fugle- og insektliv, gør vi i første omgang udearealerne mere attraktive for beboerne. Men samtidig ligger der også et økonomisk rationale i at gøre gårdmiljøet grønnere. Ved eksempelvis at anlægge grønne tage på cykelskurene beskytter vi tagene mod UV-stråling og store temperatursvingninger, hvilket forøger levetiden betragteligt.”

Samtidig kan de grønne tage opsamle regnvand og dermed fungere som skybrudssikring i fremtiden.

”Vi forventer at opføre 19 cykelskure og overdækninger med et samlet grønt tagareal på cirka 580 m2. Planterne på et grønt tag kan opsamle, forbruge og fordampe op til 50 liter vand pr. m2, hvilket betyder, at tagene fremover vil optage store mængder regnvand, der ikke vil belaste ejendommens og kommunens kloaksystem ved skybrud,” siger Niels Christian Nielsen og fortsætter:

”De grønne tage og P+’s valg om at forpligte sig på biodiversiteten i renoveringen af Dalhusenes udearealer er dermed et godt eksempel på, hvordan social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed kan understøtte hinanden – og skabe værdi for både beboere, bygherre og naturen.”