IconNyheder / pressemeddelelser 

Årsrapporten er udkommet

I årsrapporten gør den afgående bestyrelse status over et begivenhedsrigt år i P+.

16. marts 2021, kl. 10:34

I P+ var 2020 langt fra kun kendetegnet af COVID-19 og følgevirkningerne af pandemien. 2020 var således det første fulde kalenderår efter fusionen – og det har pensionskassen høstet nogle af frugterne af i det forgangne år.

I kraft af fusionen har P+ blandt andet kunnet finansiere et nyt og fælles administrationssystem i 2020, der har gjort det muligt at lancere en ny og mere brugervenlig medlemsportal.

Samtidig er administrationsomkostningerne pr. medlem faldet fra 674 kr. i 2019 til 495 kr. i 2020, og en af de store målsætninger med fusionen er dermed realiseret.

Og så har P+ opnået en størrelse, der har gjort det muligt at forberede lanceringen af nye produkter, der giver større valgfrihed til medlemmerne og mere fleksibilitet i investeringssammenhænge.

P+ er dermed kommet ud af 2020 som en styrket pensionskasse i god forfatning og med et godt fundament at bygge videre på i de kommende år.

Læs hele årsrapporten her.

Læs også ESG-rapporten Ansvarlige investeringer – dilemmaer og valg, der er den første samlede afrapportering på P+'s arbejde med samfundsansvar. Rapporten kan læses her.