IconNyheder / pressemeddelelser 

Ansvarlig skat vedkommer os alle

I P+ arbejder vi aktivt for en mere ansvarlig tilgang til skat og et opgør med skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning.

14. oktober 2020, kl. 13:57Så længe vores globale skattesystem indeholder gråzoner, som, der er politisk enighed om, er uhensigtsmæssige, er det ikke nok at forholde sig til lovens bogstav, men også hvad der er ret og rimeligt.

Sådan lyder det i en kronik i Berlingske, der har administrerende direktør i P+, Søren Kolbye Sørensen, som medunderskriver. I kronikken slår en række store danske virksomheder og pensionskasser til lyd for en mere ansvarlig tilgang til skat og et opgør med skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning. Det fortæller Søren Kolbye Sørensen:

”Ansvarlig skat vedkommer os alle, fordi det er fundamentet for, at vi kan fortsætte med at finansiere det danske velfærdssamfund. Som pensionskasse vil vi gerne være med til at fremme dagsordenen om ansvarlig skat. Det gør vi, fordi skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning underminerer en hensigtsmæssig fordeling af værdierne og modarbejder intentionerne bag vores politik for ansvarlige investeringer.”

Dagsordenen har rykket sig
P+ har tidligere markeret sig imod skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning, seneste i form af tilslutningen til pensionsselskabernes fælles skattekodeks, ligesom målsætningen i P+’s politik for ansvarlig skat tager udgangspunkt i principperne fra brancheorganisationen Principles for Responsible Investment (PRI) samt en række af EU’s og OECD’s skattekodekser.

I 2014 indtrådte P+ desuden i udviklingsorganisation Oxfam IBIS’ Tax Dialogue-initaitiv, hvor en række indflydelsesrige danske virksomheder og investorer diskuterer ansvarlig skat og de mange dilemmaer, som omkranser emnet. Den tværgående dialog har gennem årene blandt andet ført til 17 nationale rundbordsdiskussioner og seks internationale konferencer og været medvirkende til, at både dagsordenen og de deltagende virksomheder har rykket sig.

Det fremgår af en ny Oxfam IBIS-rapport, der bygger på input fra 28 store virksomheder og pensionskasser, som har deltaget i Tax Dialogue-projektet. Rapporten viser blandt andet, at det i dag er blevet normen for deltagerne at have en skattepolitik, og at man i stigende grad også udviser mere åbenhed om ens skatteforhold, end loven kræver. Og det glæder Søren Kolbye Sørensen, at dialogen om ansvarlig skat har ført til konkrete forandringer:

”Det er opmuntrende, når vi i rapporten kan se, at der er en positiv bevægelse i gang, og at man i stigende grad forholder sig ansvarligt til skat. I P+ har vores skattepolitik medvirket til, at skattespørgsmålet i dag er et anliggende for hele vores organisation, og vi håber, at vores fokus på ansvarlighed, governance og transparens omkring skattebetaling også fremover kan medvirke til fremme debatten om ansvarlig skat i offentligheden.”

Læs mere om P+’s politik for ansvarlig skat her.