IconNyheder / pressemeddelelser 

2022 var et hårdt år for afkastet

En voldsom inflation og stigende renter sendte finansmarkederne nedad over en bred kam. Det gik ud over afkastet i 2022.

16. januar 2023, kl. 15:00


2022 var et udfordrende år på de finansielle markeder, hvor stort set alle aktivklasser gav negative afkast. Det har resulteret i de laveste afkast siden finanskrisen i pensionsbranchen og blandt institutionelle investorer generelt.

”2022 var på mange måder en perfekt storm på de finansielle markeder. I et normalt år vil aktier levere positive afkast, når obligationerne falder. Omvendt vil obligationer fungere som stødpude i perioder med negative afkast på aktiemarkederne. Men i 2022 blev både aktie- og obligationsmarkederne ramt på samme tid, ligesom næsten alle andre aktivklasser,” siger Kåre Hahn Michelsen, investeringsdirektør i P+.

På den baggrund endte afkastet for langt størstedelen af medlemmerne på -12,3 pct. Medlemmer med det nye markedsrenteprodukt P+ Livscyklus, investereringsprofilen Mellem risiko og 15 år til pension fik et afkast på -14,3 pct. i 2022. Medlemmer med investeringsprofilen P+ Bæredygtig og 15 år til pension endte med et afkast på -13,8 pct.

Inflation, energipriser og stigende renter
En af de væsentligste årsager til den negative udvikling på finansmarkederne er den ekstraordinært høje inflation, der prægede hele 2022.

”Vi så et inflationsniveau i 2022, som man skal tilbage til 1980’erne for at finde. Verden over fik det centralbankerne til at hæve renterne markant, hvilket gik hårdt ud over obligationsmarkedet, hvor vi har set nogle nærmest surrealistiske fald i aktivklasser, der normalt regnes som meget sikre. Fx blev værdien af 30-årige danske statsobligationer næsten halveret i 2022,” forklarer Kåre Hahn Michelsen.

Rentestigningerne spredte sig også til andre aktivklasser, herunder aktierne, der samtidig blev ramt af kraftigt stigende priser på bl.a. fødevarer og energi efter Ruslands invasion af Ukraine. Det fik investorernes forventningerne til den fremtidige økonomiske vækst til at falde i løbet af året.

”Dermed blev der skabt en negativ spiral, der var med til at forstærke den negative udvikling i afkastet for risikofyldte aktiver som fx aktier og kreditobligationer,” siger Kåre Hahn Michelsen.

Realistisk tilgang til værdien af alternativer
De seneste måneder har der været en del diskussion om, hvordan man skal fastsætte værdien af såkaldt alternative investeringer som eksempelvis ejendomme, skov, infrastruktur og ikke-børsnoterede aktier, i den finansielle sektor.

”P+ vurderer, at vores alternative investeringer også bliver påvirket af markedsudviklingen, de stigende renter og energipriserne. Derfor valgte vi i 2022 at nedskrive værdien af vores alternative investeringer forholdsvis meget sammenlignet med andre investorer. Det har selvfølgelig været med til at trække vores afkast nedad. Men vi mener, at det er vigtigt, at vores værdiansættelse er retvisende,” siger Kåre Hahn Michelsen.

Forsigtig optimisme
Det er vigtigt at huske på, at pension er en langsigtet investering, og at det aktuelle fald sker oven på et højt afkast i 2021. Set over 25 år har medlemmer af P+ fået et gennemsnitligt afkast på ca. 7 pct. om året. Og vi forventer, at afkastet igen vil blive positivt i 2023, der foreløbigt har fået en god start på investeringsåret med positive afkast.

”Der er stadig mange ubekendte faktorer og uafklarede spørgsmål for 2023, og vi følger naturligvis udviklingen nøje. Jeg tillader mig dog at være forsigtig optimist, når jeg kigger fremad. Vi forventer, at inflationen vil falde. Samtidig er der den fordel ved de stigende renter, at bl.a. obligationer må forventes at levere nogle bedre afkast de kommende år. Samlet set forventer vi derfor, at vi igen kan levere et positivt afkast til vores medlemmer i 2023,” siger Kåre Hahn Michelsen.