På vores tema-webinarer ser vi nærmere på en række forskellige emner med relevans for vores medlemmer. Webinarerne har blandt andet handlet om de finansielle markeder, ansvarlige investeringer og stress og mistrivsel. Se dem alle nedenfor.

Tema-webinar - Året der gik på de finansielle markeder

P+ leverede det bedste afkast på tværs af pensionsbranchen i 2023. På webinaret torsdag den 25. januar fortalte adm. direktør Kåre Hahn Michelsen og investeringsdirektør Jasper Riis om, hvordan markedet formede sig i løbet af året og om, hvordan det påvirkede vores investeringer. 

Tema-webinar om alternative investeringer

I P+ investerer vi ikke kun din pension i aktier og obligationer, men også i såkaldt alternative investeringer som fx infrastruktur, ejendomme og ikke-børsnoterede aktier. Hvilken rolle spiller alternative investeringer i en investeringsportefølje? Hvilke alternative investeringer har P+? Og hvordan bidrager de til din pensionsopsparing?

Det kan du få svar på til vores investeringswebinar om alternative investeringer onsdag den 6. december kl. 16.30. På webinaret vil investeringsdirektør Jasper Riis og chef for alternative investeringer Michael Dalsgaard også vil give et bud på, hvilke perspektiver de ser i aktivklassen.

Tema-webinar om mistrivsel og stress

Stadig flere akademikere bliver ramt af stress. Derfor arbejder P+ på at forebygge stress blandt medlemmerne.

På webinaret den 9. oktober kan du møde Lene Mortensen, der er medlemsdirektør i P+, og Jakob Sloth Petersen, der er chefkonsulent i Djøf.

De vil fortælle mere om, hvordan P+ og Djøf arbejder med at forebygge og afhjælpe stress og mistrivsel, og hvordan du som medlem kan få hjælp af hhv. din pensionskasse og fagforening, hvis du oplever symptomer på stress eller mistrivsel.

Tema-webinar om de finansielle markeder

Den 16. maj fik investeringsdirektør Kåre Hahn Michelsen besøg af den uafhængige investeringsekspert Nikolaj Holdt Mikkelsen til en snak om investeringsstrategi og de finansielle markeder.


Tema-webinar om ansvarlige investeringer

Hvordan arbejder P+ med ansvarlige investeringer i praksis? Hvilke dilemmaer står vi overfor? Og hvilke resultater er opnået i 2022?
Det svarede vi på til webinaret 2. maj, hvor chef for ansvarlige investeringer Kirstine Lund Christiansen og investeringsdirektør Kåre Hahn Michelsen fortalte om vores seneste rapport om samfundsansvar, som du kan læse her.


Tidligere tema-webinarer

Vi holder løbende webinarer om forskellige temaer, der interesserer vores medlemmer, bl.a. ansvarlige investeringer og P+'s medlemsstrategi.

Du kan se et udvalg af tidligere tema-webinarer her:

I 2021 har P+ vedtaget ambitiøse klimamål, øget det aktive ejerskab og frasolgt fossile investeringer for over en milliard kroner. Det fremgår af rapporten om vores arbejde med ansvarlige investeringer, som du kan læse her.

På tema-webinaret om ansvarlige investeringer kan du blandt andet høre mere om, hvordan vi arbejder med ansvarlige investeringer i det daglige, hvilke dilemmaer vi står overfor, samt hvilke resultater vi har opnået.

På mødet deltager investeringsdirektør Kåre Hahn Michelsen og underdirektør Kirstine Lund Christiansen, som er chef for ansvarlige investeringer i P+.

Se tema-webinaret om ansvarlige investeringer her.

På generalforsamlingen i 2021 støttede bestyrelsen et medlemsforslag om at udarbejde en redegørelse for ejendomsporteføljen.

På webinaret den 8. december kl. 16.30 fremlagde vi redegørelsen samt resultatet af vores seneste lejertilfredshedsundersøgelse.

Derefter var der mulighed for dialog om redegørelsen og fremtiden for ejendomsporteføljen generelt.

Du kan læse redegørelsen her. Og her kan du læse lejertilfredshedsundersøgelsen.

På webinaret deltog administrerende direktør Søren Kolbye Sørensen og Head of Asset Management Morten Østrup Møller.

Se tema-webinaret om ejendomsporteføljen her.

Til tema-webinaret d. 28. oktober, 2021 fortalte bestyrelsesformand Kim Duus og administrerende direktør Søren Kolbye Sørensen om vores nye strategi i P+.

Dagsorden:

 • Velkomst og præsentation: Moderator Jonathan Nielsen byder velkommen.

 • Ny strategi 2021: Bestyrelsesformand i P+, Kim Duus fortæller om de fire grundpiller i den ny strategi for pensionskassen:
  • Medlemsdialog
  • Tilgængelighed
  • Produktfleksibilitet
  • Ansvarlighed

 • Hvad betyder det for dig?: Direktør i P+, Søren Kolbye Sørensen fortæller, hvad strategien betyder helt konkret for dig som medlem i form af nye produkter og tilbud, der allerede er rullet ud, og som er på vej i 2022.

 • Dialog med medlemmerne: Kim og Søren svarer på medlemmers spørgsmål indsendt via e-mail under webinaret.

 • Opsamling og afrunding 

 

Se tema-webinaret om strategien her.