Icon
IconVores pensioner og forsikringer 

Ratepension

En ratepension sikrer dig pension i en periode efter, at du er gået på pension. Pensionen er et godt supplement til den livsvarige alderspension, så du fx får en højere pension i starten af din pensionstilværelse.

Du kan vælge en gradvis udbetaling af din pension, selvom du ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet. På den måde kan du optimere din indkomstprofil, hvis du fx har flere pensionsordninger. Du kan dog ikke starte udbetaling med at få udbetalt en del af din ratepension.

Ratepensionen udbetales i månedlige pensioner i 10 – 30 år afhængig af, hvor gammel du er, når du starter med at få ratepensionen udbetalt. Vi opretter ratepensionen med en udbetaling på 10 år, men du kan forlænge udbetalingsperioden, inden du går på pension. 

Ønsker du at indbetale engangsbeløb, kan du læse mere her. Ønsker du at indbetale månedlig, skal du kontakte os

Herunder finder du relevante spørgsmål og svar.

Min pension kan du se, hvilke pensionsprodukter du har i pensionskassen. Her kan du også se, hvornår de kan udbetales og få en prognose på pensionen ved forskellige pensionsaldre. Er du bidragsbetalende, er det i pensionsprognosen forudsat, at indbetalingen fortsætter frem til de forskellige pensionsaldre. Du finder Forudsætningsbilag her

 

Har du pension i andre selskaber eller pengeinstitutter, kan du logge ind på Pensionsinfo. Når du har pensioner i flere selskaber, skal du være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle pensionerne kan udbetales ved samme pensionsalder. Normalt fremgår det af Pensionsinfo, hvornår de forskellige pensioner kan udbetales.

 

Du kan læse mere om, hvornår pensionen kan udbetales her.

Ved dødsfald bliver depotet på din ratepension udbetalt til begunstigede. Det gælder både, hvis du dør i udbetalingsperioden og før udbetalingen, er startet.

 

Du kan læse mere om, hvem der modtager udbetalingen her.

Du kan læse om reglerne for indbetaling her.

Den månedlige pension beskattes som personlig indkomst, dvs. at der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) af pensionen.

 

Ved dødsfald udbetales opsparingen på ratepension. Der betales en afgift på 40 pct. Ved udbetaling til ægtefælle eller registreret samlever betales der ikke boafgift. Hvis udbetalingen sker børn og/eller samlever gennem mere end to år, udgør boafgiften 15 pct. Til alle andre er boafgiften til 36,25 pct. (boafgift og tillægsboafgift).

Vi har samlet en række informationer som er relevante, når du skal i gang med at planlægge dit liv som fuld eller delvis pensionist. Læs mere her.

Særlige regler for P+, tidligere JØP-medlemmer

 • Ratepension på P+, tidligere JØP forrentes med pensionskassens afkast af før skat. Du finder flere oplysninger om afkastet her.

 

Særlige regler for P+ og P+ tidligere DIP-medlemmer

 • Har du ratepension på P+ Regulativ 2019 eller P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4, men ikke taget stilling til, hvilken investeringspulje du ønsker, vil du automatisk blive tildelt investeringspuljen P+ Balance. Du kan vælge mellem 3 investeringspuljer. Du kan læse om aktiverne i puljerne er her og puljeafkast her.


  Ønsker du at ændre investeringspulje vil det også ændre investeringspuljen for en eventuel kapitalpension. Dit ønske om at ændre investeringspulje skal ske skriftligt. Det kan du gøre her. Der er ingen omkostninger forbundet med at skifte investeringspulje. Modtager vi dit ønske om ændring senest den 15. i måneden, træder ændringen i kraft den 1. i måneden efter, ellers den 1. i den efterfølgende måneden.


  Når vi har noteret din ændring af investeringspulje, modtager du en kvittering. Det er din dokumentation for, at vi har registreret dit valg korrekt og rettidigt. Du bør tjekke, at registreringen stemmer med dit valg og kontakte os, hvis der er uoverensstemmelser.


  Modtager du ikke et bekræftelse, bedes du kontakte os, da det kan betyde, at vi ikke har modtaget dit ønske om omvalg. Hvis vi modtager vores kvittering på ændring retur, vil dit nye omvalg ikke blive gennemført, og du fortsætter med at have den hidtidige investeringspulje.

 

Det betyder, at både positivt og negativt afkast tilskrives månedsvis, og at din opsparing både kan stige eller falde. Dette gælder også, mens du får din ratepension udbetalt. Størrelsen på din udbetalte pension vil altså stige og falde afhængigt af, hvilket afkast der løbende tilskrives.

Du finder reglerne for din pensionsordning i regulativet, som du finder for P+ her, P+, tidligere JØP her og P+, tidligere DIP her.

 

Er du i tvivl om regulativet for din pensionsordning, kan du logge på Min pension på vores hjemmeside.

Du skal kontakte os, ca. to måneder før du ønsker at gå på pension og begynde udbetalingen af din pensionsopsparing. Du kan søge om udbetaling af pension via en blanket her eller kontakte os.

Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her.

Ja, alle månedlige pensionerne kan ændre sig under udbetaling, både negativt og positivt. Udbetalingernes størrelse fastsættes som udgangspunkt årligt.

 

Her kan du se, hvilke pensioner, der udbetales månedligt:

 • Varig og midlertidig invalidepension
 • Livsvarig alderspension
 • Ægtefællepension
 • Ægtefælle-/samleverpension
 • Børnepension
 • Supplerende alderspension
 • Ratepension

 

På pensionsordningen kan du se dine pensionstyper og hvilken aftale, der gælder for dem. Du kan læse om de faktorer, som har betydning for, hvordan din pension fastsættes og reguleres her.