IconÆgtefælle-/ samleverpension 

Yderligere for P+, tidligere JØP-medlemmer

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med en pensionsordning med gennemsnitsrente. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

JØP regulativ 1

Pensionsordningen omfatter livsvarig og/eller 10-årig pension. Pensionen er fastsat som en procent af alderspensionen. På Min pension kan du se, hvordan du er dækket.

Hvis du dør som ugift, inden du fylder 67 år og ikke er gået på pension, bliver der udbetalt en ugifteydelsen. Ydelsen svarer til fire gange den årlige ægtefællepension, som en eventuel ægtefælle ville være berettiget til.

 

Udbetalingen er betinget af, at du ikke efterlader en ægtefælle eller en tidligere ægtefælle, som er berettiget til ægtefællepension eller en registreret partner/samlever, som er berettiget til pension fra JØP.

 

Ugifteydelsen bliver udbetalt til nærmeste pårørende, medmindre du har valgt, at ugifteydelsen skal udbetales til dit bo. Ved udbetaling til boet, er beløbet ikke kreditorbeskyttet. Du kan læse mere her

 

Ønsker du at ændre begunstigelse, kan du gøre det her

 

Ønsker du at til-/fravælge eller ændre på ægtefælle-/samleverpension, skal du kontakte os