IconÆgtefælle-/ samleverpension 

Yderligere for P+, tidligere DIP-medlemmer

OBS. Vær opmærksom på, at informationen på denne side kun gælder medlemmer med en pensionsordning med gennemsnitsrente. Hvis du er i tvivl om, hvilken pensionsordning du har, kan du finde svar på Min pension

DIP Regulativ 1

Ægtefællepensionen er livsvarig og 60 pct. af din alderspension ved 65 år. Efter 65 år svarer ægtefællepensionen til 60 pct. af den alderspension, du selv kan modtage.

Hvis du dør som ugift, inden du fylder 70 år, bliver der udbetalt en ugiftesum. Summen svarer til fire gange den ægtefællepension, som en evt. ægtefælle ville have været berettiget til.  

 

Udbetalingen er betinget af, at du ikke tidligere har fået udbetalt en alderssum som ugift eller et ugiftetillæg, samt at du ikke efterlader dig en ægtefælle, herunder en frasepareret eller fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension.

 

Ugiftesummen sker til nærmeste pårørende’, medmindre du har valgt, at ugiftesummen skal udbetales til dit bo. Ved udbetaling til boet, er beløbet ikke kreditorbeskyttet, læs mere her

 

Ønsker du at ændre begunstigelse, kan du gøre det her

 

Ønsker du at til-/fravælge eller ændre på ægtefælle-/samleverpension, skal du kontakte os