IconP+ Sundhed 

Hjernerystelsesindsats

Du kan få målrettet og specialiseret hjælp, hvis du har senfølger efter en hjernerystelse.

Få hjælp til at komme tilbage til arbejdet efter en hjernerystelse
Hjernerystelser kan have alvorlige og langvarige konsekvenser både for arbejds- og privatlivet. Hvis du bliver ramt af senfølger efter en hjernerystelse, kan du som medlem af P+ få tilbudt et forløb, der kan hjælpe dig med at komme tilbage til arbejdet og hverdagen.

Forløbet bliver varetaget af Hans Knudsen Instituttet (HKI), der er specialister i rehabilitering efter hjernerystelser. Målet med deres forløb er at sætte tidligt ind med en specialiseret indsats, der kan være afgørende for, om man kommer tilbage til sin normale hverdag og fastholder sin relation til arbejdsmarkedet.

Tilbuddet gælder alle medlemmer, der indbetaler til en pensionsordning i P+, samt invalidepensionister.

Hjernerystelsesindsatsen er en del af vores forebyggende sundhedstiltag. Du kan læse mere om P+’s forebyggende sundhedstiltag her.

P+-medlem Erik Rishøj Jensen fik specialiceret hjælp, da han blev ramt af senfølger efter en hjernerystelse. Læs hans historie her

Sådan kommer du i betragtning til et forløb hos HKI
Det første, du skal gøre, er at kontakte vores rådgivere på telefon 38 18 87 00.
Efter en kort samtale henviser rådgiveren dig til en samtale med HKI, der kan afdække, hvordan og i hvilket omfang HKI kan hjælpe dig.