IconLivscyklusprodukter 

Hvad er P+ Livscyklus?

Med P+ Livscyklus tilpasser investeringsrisikoen sig automatisk din alder, og du kan selv vælge, hvor stor risiko du ønsker at tage. Er du blevet medlem af P+ efter 1. november 2021, har du automatisk P+ Livscyklus.


Hvad er P+ Livscyklus?
P+ Livscyklus er en markedsrentepension. Det betyder, at forrentningen af din opsparing følger det afkast, som P+ opnår af de investeringer, som din opsparing er placeret i. Samtidig afhænger forrentningen af din opsparing af, med hvilken risiko pengene bliver investeret. Jo større risiko, du tager, jo større pension har du mulighed for at få.  

Med P+ Livscyklus vælger du selv risikoprofil
Når det gælder risiko, er vi mennesker forskellige. Nogle tager gerne en stor risiko for at opnå en større gevinst, mens andre er mere forsigtige. Med P+ Livscyklus kan du selv vælge, hvor stor din risiko skal være. Din opsparing bliver som udgangspunkt investeret med middel risiko, men du kan også vælge lavere eller højere risiko. Og du kan løbende skifte risikoprofil på Min pension – både i forbindelse med din opsparing til pension og under udbetaling af samme.

Risikoen følger også din livscyklus
Med P+ Livscyklus sørger P+ for, at din samlede risiko bliver tilpasset alt efter, hvor langt der er til din pensionsalder. Som udgangspunkt placerer P+ din opsparing i investeringer, som kan sikre dig et højt langsigtet afkast, og i takt med at du nærmer dig pensionsalderen, skruer P+ ned for din risiko. Naturligvis stadig med afsæt i din valgte risikoprofil.

Mere stabilitet tættere på din pension
Aftrapningen sker for at mindske risikoen for, at din opsparing påvirkes væsentligt, hvis finansmarkederne udvikler sig negativt i årene op til, du går på pension, eller mens du får din pension udbetalt. På den måde giver P+ Livscyklus dig mulighed for at opnå forventningen om et højere afkast i de tidlige år samtidig med, at risikoen for store udsving bliver mindre i de senere år.

Læs mere om de forskellige risikoprofiler og aftrapningen af investeringsrisikoen her

Hvornår kan du vælge P+ Livscyklus?
P+ Livscyklus blev lanceret 1. november 2021. Er du blevet medlem af P+ efter 1. november 2021, har du automatisk P+ Livscyklus. Hvis du er blevet medlem af P+ før 1. november 2021, vil du få besked i e-Boks, når du har mulighed for at vælge P+ Livscyklus. Omvalget starter i februar 2023.

Det er en betydningsfuld, men også omfattende proces, når 110.000 medlemmer skal tilbydes et omvalg. Vi skal leve op til en række myndighedskrav og have de nødvendige systemer på plads. Den tidskrævende proces er samtidig med til at sikre, at alle medlemmer får tilstrækkelig rådgivning, når de skal træffe et vigtigt valg om deres pensionsordning. Alle medlemmer får besked i e-Boks, når de har mulighed for at vælge om.