IconHvis der sker en ændring i dit liv 

Blevet skilt

Skal du separeres eller skilles, bør du kontakte os med henblik på rådgivning om eventuelle ændringer i din pensionsordning. Det kan også være en god idé at kontakte en advokat.

Ved skilsmisse eller separation er det vigtigt, at du overvejer, om du skal ændre dine forsikringer, og hvem der skal modtage en eventuel udbetaling ved din død. Det kalder vi begunstigelse. Du kan læse mere om begunstigelse her

Min pension kan du på pensionsoversigten se, hvordan du er dækket i dag. Ønsker du at ændre på dine forsikringer, skal du kontakte os

Har du en ægtefællepension i din pensionsordning, skal du være opmærksom på, om denne forsikring eventuelt skal bevares. Hvis betingelserne for at bevare ægtefællepensionen er opfyldt, er det vigtigt, at du eller din fraskilte ægtefælle indsender dokumentation for den bevarede ret til os.

 

Din tidligere ægtefælle kan i visse situationer bevare retten til pension, hvis:

  • jeres ægteskab har varet mindst fem år
  • du har en reel bidragspligt over for din tidligere ægtefælle
  • din tidligere ægtefælle ikke har giftet sig igen.

 

Er bidragspligten tidsbegrænset, bevares retten til ægtefællepension kun så længe, bidragspligten består. Når du har bidragspligt til en tidligere ægtefælle, kan du ikke fravælge ægtefællepensionen.

 

Hvis du gifter dig igen, og der er to, som er berettiget til ægtefællepension, vil pensionen blive delt mellem de berettigede i forhold til antal påbegyndte år, ægteskabet har varet. Dog vil ingen af de berettigede få mindre end 1/3 af ægtefællepensionen.

Reglerne ved separation og skilsmisse er, at du altid kan beholde 'rimelige pensioner'.

 

Almindelige arbejdsmarkedspensioner er altid rimelige, hvis du ikke har forhøjet det beløb, der fx er fastsat i din lønoverenskomst. Som hovedregel skal opsparingen i pensionsordningen derfor ikke deles. Men din ægtefælle skal måske have en kompensation.

  • Har I været gift i mindre end fem år, skal dine pensioner ikke deles, uanset om de er rimelige eller urimelige.
  • Har du allerede fået udbetalt en kapitalpension og ikke brugt pengene, skal du heller ikke dele den.

 

Hvis pensionen skal deles, skal værdien af den del af jeres pension, der ikke betragtes som 'rimelig', indgå i delingen. Det kan også gælde indbetalinger ud over det sædvanlige til en ellers rimelig pension.

 

Kompensation
Selvom en pension er rimelig, og værdien derfor ikke skal deles, skal din ægtefælle måske have en kompensation.

 

Der kan der være stor forskel på ægtefællernes pensioner. Skifteretten kan i to tilfælde bestemme, at den dårligst stillede skal have kompensation:

  • En ægtefælle/registreret partner kan få kompensation, hvis pensionen er under det rimelige niveau, fordi der minimum mangler to års indbetalinger på grund af barsel, deltid eller lignende for at varetage hjemmets interesser.
  • Der kan også kompenseres, hvis ægteskabet har varet mindst 15 år, og der er stor forskel på pensionerne.

 

Kompensationen skal så vidt muligt betales kontant for at undgå at 'skære' i den pension, der skal sikre ens egen forsørgelse senere.

 

Vi anbefaler, at man kontakter en advokat i forbindelse med deling af formue ved separation eller skilsmisse.

Er der oprettet en ægtepagt, kan opsparing på aldersforsikring og rate- og kapitalpension indgå i formuedelingen ved separation eller skilsmisse. Det betyder, at opsparingen på den livsvarige alderspension ikke kan deles ved skilsmisse.

 

Pensionskassen yder ikke egentlig rådgivning om reglerne for din pensionsordnings behandling ved separation og skilsmisse. Vi anbefaler, at du søger bistand hos en advokat.