IconGeneralforsamling 

Generalforsamling 2023

Taletidsregler

Bestyrelsen vil anmode dirigenten om at stille forslag om, at generalforsamlingen godkender nedenstående taletidsregler:

Taletid for indlæg efter et punkt på dagsordenen forelagt af bestyrelsen eller administration
Hver taler har ret til samlet 4½ minutters taletid til hvert punkt på dagsordenen. Taletiden fordeles med 3 minutter til første indlæg og herudover 1½ minutters taletid.

Taletid for forslagsstillere
Medlemmer, der har fremsat medlemsforslag, har ret til samlet 6 minutter taletid. Taletiden fordeles med 3 minutter til at fremlægges forslaget og herudover 2 gange 1½ minutter til at svare på spørgsmål