IconGeneralforsamling 

Generalforsamling 2023

Der er 3 måder at afgive fuldmagt på

Fuldmagt til bestyrelsen
Du giver bestyrelsen fuldmagt til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger til de enkelte punkter på dagsordenen.

Download en fuldmagt til bestyrelsen her

Fuldmagt til tredjemand
Du giver en navngiven tredjemand fuldmagt til at stemme på dine vegne uden at tage stilling til, hvad der skal stemmes under de enkelte punkter.

Du kan downloade en fuldmagt til tredjemand her

Instruktionsfuldmagt til bestyrelsen
Du instruerer bestyrelsen om, hvordan den skal stemme på dine vegne under de enkelte punkter.

Du kan downloade en instruktionsfuldmagt her

Downloadede fuldmagter skal sendes til CPH-investor@euronext.com 

Du kan afgive elektronisk fuldmagt her 

Har du afgivet fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand, kan du ikke stemme på generalforsamlingen.

Ønsker du at trække en fuldmagt tilbage, skal du skrive til generalforsamling@pplus.dk