IconGeneralforsamling 

Generalforsamling 2023

Afstemning

Der bliver løbende stemt om de enkelte punkter på dagsordenen. Afstemningerne sker via generalforsamlingsportalen. Hvis du ikke er logget ind eller har afgivet fuldmagt, kan du ikke deltage i afstemningerne.