Vi har her samlet en række svar på de pensionsspørgsmål, som vores medlemmer typisk stiller til deres årsopgørelse.

Min Pension kan du se, hvad vi har indberettet til Skat om din pension. Klik på menuen Opsparing og derefter Indbetaling.

Du kan også se det på Skat.dk. Åben din årsopgørelse og klik på ”Se hvor oplysningerne kommer fra” ved det tal, du vil vide mere om.

Din arbejdsgiver fratrækker pensionsbidrag i din løn, før skatten af din løn beregnes. På selvangivelsen fremgår din lønindkomst derfor efter fradrag af pensionsbidrag. Det betyder, at du allerede har fået skattefordelen, når din løn indberettes.

P+ indberetter dine private pensionsindbetalinger til Skat.

Hvis dine private pensionsindbetalinger ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du selv påføre dem som enten ratepension (rubrik 21) og/eller livsvarig pension (rubrik 24) på din selvangivelse.

Har du spørgsmål til din indberetning, skal du kontakte Skat. Det kan du gøre direkte gennem din profil, når du er logget på skat.dk

Gruppeforsikringerne er skattefri ved udbetaling, og derfor bliver du beskattet af prisen for den.

 

Du kan se dine gruppeforsikringer i din pensionsoversigt, som du finder på Min Pension under menuen ”Dine dokumenter”. Klik på dit navn øverst til højre.

 

Læs nedenfor hvor på Årsopgørelsen du finder den indberettede pris for gruppeforsikringerne.

 

Har du en P+ Livscyklus pension:
Den indberettede pris for dine gruppeforsikringer står i to rubrikker på din Årsopgørelse.


Under overskriften Sundhedsforsikring står prisen for Forsikring ved visse Kritiske Sygdomme. I 2023 kostede forsikringen 75 kr. pr. måned, dvs. 900 kr. for hele året.


Under overskriften Gruppeliv finder du prisen for din Ulykkesforsikring sammen med prisen for Sum ved død. I 2023 kostede ulykkesforsikringen 31,25 kr. pr. måned, dvs. 375 kr. for hele året. Prisen for Sum ved død er individuel.


Prisen indberettes kun for de måneder, hvor der har været indbetaling til pensionsordningen.

 

Øvrige pensionsordninger:
Den indberettede pris for dine gruppeforsikringer står på din Årsopgørelse under overskriften Indskud på arbejdsgiveradministreret alderspension, gruppeliv, m.v., fratrukket i din løn. (rubrik 347)

Modtager du en månedlig pension fra P+, indberetter vi det til Skat. Udbetalingen indgår som indkomst sammen med øvrige indkomster på din årsopgørelse, fx folkepension og ATP.

Hvis din pension ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du selv påføre den i rubrik 11 på din selvangivelse.

Har du spørgsmål til din indberetning, skal du kontakte Skat. Det kan du gøre direkte gennem din profil, når du er logget på skat.dk

Hvis du konstaterer, at der er betalt for meget ind på din ratepension, kan vi hjælpe dig med at få justeret beløbet. Det kræver, at du sender os forsiden af din årsopgørelse, da den skal bruges som dokumentation. Du kan indsende forsiden af din årsopgørelse til os på sikker mail via dette link

Når vi har modtaget dokumentationen, kontakter vi dig om sagens videre forløb.

Hvis du konstaterer, at der er betalt for meget ind på din aldersforsikring, skal du betale en afgift til Skat.

Afgiften er som hovedregel på 20% eller 40%, afhængig af om du har mere eller mindre end 7 år til folkepensionsalderen (2023). Men du kan overføre det for meget betalte til en fradragsberettiget pensionsordning, og så skal du kun betale 4% i afgift.

Vi kan hjælpe dig med at søge Skat om at få afgiften nedsat. Det kræver, at du indsender forsiden af din årsopgørelse til os, da den skal bruges som dokumentation. Du kan indsende forsiden af årsopgørelsen til os på sikker mail via dette link.

Når vi har modtaget dokumentationen, kontakter vi dig om sagens videre forløb.


Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os