IconSkatteregler for indbetaling og udbetaling 

Beskatning ved udbetaling af pension

Her kan du se, hvordan pensionen beskattes ved pensionering, sygdom og dødsfald for pensionsordninger med fradrag for indbetalingen.

Udbetaling ved pension

Beskatning

Månedlige udbetalinger:

 
 • Livsvarig alderspension
 • Supplerende alderspension
 • Ratepension
 • MedlemsMidler uanset type
 • Børnepension
Beskattes som personlig indkomst.

Engangsbeløb:

 

 • Supplerende engangsydelse (P+, tidligere JØP)
 • Alderssum (P+, tidligere DIP)
 • Kapitalpension (P+ og P+, tidligere DIP)
 • Aldersforsikring

For supplerende engangsydelse (P+, tidligere JØP), alderssum (P+, tidligere DIP) og kapitalpension (P+ og P+, tidligere DIP) betales en afgift til staten på 40 pct.

For aldersforsikring er udbetalingen skatte- og afgiftsfri.

 

Udbetaling ved sygdom

Beskatning

Månedlige udbetalinger:

 

 • Midlertidig invalidepension
 • Invalidepension
 • Børnepension
 • MedlemsMidler (15 år), (P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2)
 • Ophørende Pension

Beskattes som personlig indkomst.

Engangsbeløb:

 

 • Kritisk sygdom
 • Invalidesum fra gruppeforsikring

Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri.

 

Udbetaling ved dødsfald

Beskatning

Månedlige udbetalinger:

 

 • Ægtefælle-/samleverpension
 • Ægtefællepension, (P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1)
 • Børnepension

Beskattes som personlig indkomst.

Engangsbeløb:

 

 • Opsparing på ratepension
 • Opsparing på kapitalpension (P+ og P+, tidligere DIP)
 • Depotsikring (P+ og P+, tidligere DIP)
 • MedlemsMidler (15 år), (P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2)
 • Ophørende Pension (P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2)
 • MedlemsMidler Ratepension (P+ Ratepension, tidligere JØP, P+ Ratepension Udland, tidligere JØP )
 • MedlemsMidler Ratepension (15 år), (P+ Ratepension, tidligere JØP, P+ Ratepension Udland, tidligere JØP, Pension Udland P+, tidligere JØP)
 • Ugifteydelse, (P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1)
 • Ugiftesum, (P+ Regulativ 1983 1, tidligere DIP Regulativ 1)

Der betales en afgift til staten på 40 pct. og eventuel boafgift. Der er ikke boafgift, når udbetalingen sker til ægtefælle eller registreret partner*.

 • Dødsfaldssum på gruppeforsikringen
 • Opsparing på aldersforsikring

Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri. Der er ikke boafgift, når udbetalingen sker til ægtefælle eller registreret partner*.

*Hvis udbetalingen sker til børn og/eller samlever gennem mere end to år, udgør boafgiften 15 pct. Til alle andre er boafgiften til 36,25 pct. (boafgift og tillægsboafgift).