IconSærligt for pension i P+, tidligere JØP 

Prognoseberegning efter aftalt pensionstidspunkt

Dette gælder alene for pensioner på P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 og supplerende pension på Regulativ 1.

Prognoseberegningerne er et udtryk for et beregnet skøn på størrelsen af din pension, når du går på pension. I prognosen indgår bl.a. forudsætninger om afkast, bidrag, omkostninger, præmie til gruppeforsikringer og risikoforløb. En prognose er ikke bindende for pensionskassen.

Indbetalinger efter aftalt pensionstidspunkt
Fortsætter du indbetalingen efter, du er fyldt 67 år, bliver dækningerne for hele indbetalingen beregnet på samme beregningsgrundlag, som gælder for bonus, indskud og bidragsstigninger fra den 1. januar 2006 for alle JØP-aftaler indgået indtil den 1. juli 2005. Dette skyldes, at indbetalingerne efter 67 år ligger ud over det aftalte. I forhold til Lov om finansiel virksomhed, må vi kun oprette nye aftaler på forsigtige forudsætninger.

Du kan læse mere om beregningsgrundlag og grundlagsrenter her

Pensionering efter aftalt pensionstidspunkt
På det aftalte udbetalingstidspunkt i pensionsaftalen bliver den månedlig pension beregnet. Hvis du vælger at udskyde udbetalingen af din pension, bliver den ’ikke udbetalte’ månedlige pension anvendt som en engangsindbetaling på din pensionsordning på samme beregningsgrundlag, som gælder for bonus, indskud og bidragsstigninger fra den 1. januar 2006 for alle JØP-aftaler indgået indtil den 1. juli 2005. Begrundelsen er igen, at det oprindeligt ligger i aftalen, at pensionen skal starte ved det aftalte udbetalingstidspunkt. Hvis det ikke sker, tilsiger det juridiske grundlag omkring grundlagsrenter, at pensionskassen ikke må beholde pengene på de højt forrentede grundlag, da de ikke længere er forsigtige.