IconSærligt for pension i P+, tidligere JØP 

Uddybelse af MedlemsMidler (15 år) på pensions- og depotoversigt for medlemmer i kontributionsgruppe H

Her finder du en uddybelse af MedlemsMidler (15 år) på pensions- og depotoversigt for medlemmer i kontributionsgruppe H.

I november 2019 fusionerede DIP og JØP og blev til P+. Fusionen blev gennemført med virkning fra den 1. januar 2019.

I forbindelse med fusionen fik medlemmer i kontributionsgrupper H (H11 og H17) overført en andel af deres MedlemsMidler (15 år) til deres pensionsdepot. Det betyder, at en andel af MedlemsMidler (15 år) blev overført til en nyoprettet Ophørende pension. Overførslen skete med tilbagevirkende kraft fra fusionens gennemførsel den 1. januar 2019. Medlemmerne vil forventeligt i sommeren 2020 kunne se overførslen på deres pensions- og depotoversigter.

Overførelsen fremgår af delingsplanen, der blev udarbejdet ved fusionen. Du finder delingsplanen på Min pension under fanen Fusion.

Hvor finder jeg min kontributionsgruppe?
Du kan se om du er i kontributionsgruppe H på pensionsoversigten på Min pension

Her kan du se, om du er i kontributionsgruppe H11 eller H17 her

Hvordan udbetales Ophørende pension?
Ophørende pension udbetales sammen med MedlemsMidler (15 år). Hvis MedlemsMidler (15 år) er under udbetaling, bliver den Ophørende pension udbetalt, så længe MedlemsMidler (15 år) udbetales. Ved dødsfald eller død inden hele beløbet er udbetalt, bliver restbeløbet udbetalt som et engangsbeløb. Den Ophørende Pension bliver forrentet med kontributionsgrupper H’s depotrente.

Indtil den Ophørende pension fremgår af pensions- og depotoversigt vil det samlede beløb for både den Ophørende pension og MedlemsMidler (15 år) fremgå under MedlemsMidler (15 år). Dette gælder både for pensions- og depotoversigter. Der kan ikke indbetales til den Ophørende pension.

Opdeling af MedlemsMidler (15 år)
På pensionsoversigten og depotoversigten fremgår det samlede beløb fra MedlemsMidler (15 år) og Ophørende pension under MedlemsMidler (15 år).

Herunder kan du se, hvordan opdelingen er pr. 31. december 2019 i MedlemsMidler (15 år) og Ophørende pension.

  MedlemsMidler (15 år) Ophørende Pension
Kontributionsgruppe H11 48 % 52 %
Kontributionsgruppe H17 45 % 55 %

Opdelingen vil løbende ændre sig og afhænger af bl.a. af forrentningen på både MedlemsMidler (15 år) og den Ophørende Pension.

Forrentning af MedlemsMidler (15 år) og Ophørende Pension
Efter fusionen blev størrelsen af MedlemsMidler (15 år) genberegnet, da overførslen til den Ophørende Pension fik virkning fra den 1. januar 2019. Forrentningen af MedlemsMidler (15 år) og Ophørende pension er forskellig:

  • MedlemsMidler (15 år) er en del af basiskapitalen og bliver forrentet med det samme afkast som egenkapitalen, som både kan være positivt og negativt. Det betyder også, at de på lige fod med egenkapitalen er risikokapital og skal dække, hvis der opstår negative resultater, som medlemmerne ikke selv kan dække. MedlemsMidler (15 år) modtager lige som egenkapitalen en fair betaling for denne risiko ud over afkastet af investeringerne Du kan læse mere om MedlemsMidler (15 år) her 
  • Den Ophørende Pension bliver forrentet med kontributionsgrupper H’s depotrente, som er 4,5 pct. før PAL-skat i 2019. Du kan læse mere om depotrenter her

Forrentningen tilskrives månedligt. På depotoversigten dækker forrentningen perioden 1. november – 31. oktober året efter. Den følger altså ikke kalenderåret.