Pensionisttillægget blev udbetalt til pensionister i P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1. Pensionsisttillægget var udlodning af egenkapitalen. Tillægget har været fastsat løbende og har til enhver tid kunne ændres og eventuelt helt bortfalde. Pensionisttillægget er udbetalt for sidste gang sammen med pensionen for januar 2019. Pensionisttillægget er herefter bortfaldet.