IconSærligt for pension i P+, tidligere JØP 

Grundlagspension, ændringer september 2021

Den 1. september 2021 sker der ændring i grundlagsrenten, og det får betydning for din grundlagspension.

Fra begyndelsen af juli 2021 kan du på Min pension under Dine dokumenter finde information om, hvordan ændringen påvirker din pensionsordning. Under Medlemskab/Dine oplysninger kan du se, hvilke ordninger du har.

Herunder finder du svar på generelle spørgsmål om ændringen, og hvad den betyder for din pensionsordning.

Du skal ikke gøre noget, men du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. 

Hvad er en grundlagsrente?

Grundlagsrenten benyttes ved beregning af din grundlagspension. Det er Finanstilsynet, som fastlægger den maksimale grundlagsrente.

 

Får jeg negativ rente på mit depot?

Nej, det gør du ikke. Det er grundlagsrenten, som bliver ændret, og det får betydning for størrelsen af din grundlagspension. Forrentning af dit depot sker med depotrenten, der ikke bliver sat ned.

 

Hvad er et betinget grundlag?

Et betinget grundlag betyder, at bestyrelsen kan ændre forudsætningerne i grundlaget som blandt andet grundlagsrente, dødelighed, invaliditet og omkostningsstruktur, hvis fx en eller flere af forudsætningerne ændrer sig over en længere periode.

 

Hvem vedrører ændringen?

Ændringen i grundlagsrenten gælder pensionsordninger under P+, tidligere DIP og P+, tidligere JØP. Der sker ingen ændringer for P+ Regulativ 2019, da grundlagsrenten her allerede er -1 pct.

 

Da aftalegrundlaget i regulativerne er forskelligt, er ændringerne tilpasset mulighederne i regulativ og forsikringsbetingelser.

 

Herunder kan du læse mere om, hvad der sker på din pensionsordning under punktet for din pensionsaftale.

 

Hvis jeg har pensioner på flere regulativer

Har du både pensioner på P+ Regulativ 1973 og en eller flere af følgende: P+ Regulativ 2007, P+ Ratepension, P+ Pension Udland, P+ Ratepension Udland eller P+ Aldersforsikring vil ændringen i grundlagspensionen ske forskelligt på de forskellige regulativer.

 

Under de andre punkter her på siden kan du læse om, hvordan ændringen af grundlagspensionen sker.

Hvorfor bliver grundlagspensionen sat ned?

Grundlagspension regnes ud fra forsigtige forudsætninger, fx en lav grundlagsrente. Grundlagspensionen kan kun nedsættes, hvis nogle af forudsætningerne ændrer sig over en længere periode.

 

Grundlagsrenten er nu højere end renteniveauet i samfundet, og derfor sættes den ned til -1 pct. Det betyder, at din grundlagspension sættes ned.  

 

Forudsætningerne for beregning af grundlagspensionen er betinget. Det betyder, at den kan ændres og dermed nedsættes, hvis nogle af forudsætningerne ændrer sig over en længere periode, jf. § 9 i pensionskassens vedtægt og teknisk grundlag afsnit 2.4 (rækkevidden af garanti vedrørende grundlaget JØP2 og JØP 21).

 

Hvad betyder ændringen for min beregnede pension?

Ændringen får ingen konsekvenser for din beregnede pension.

 

Den beregnede pension består af en grundlagspension og en ugaranteret tillægspension.

 

Tillægspensionen udgør forskellen mellem den beregnede pension og grundlagspensionen. De ændrede forudsætninger får ingen umiddelbare konsekvenser for størrelsen af den beregnede pension og udbetalte pension, fordi P+ ændrer på forholdet mellem grundlags- og tillægspensionen ved at øge tillægspensionens andel af den beregnede pension.

 

Når den ugaranterede tillægspensions andel stiger, kan en større andel af din pension lettere ændres, fx hvis afkastet ikke lever op til P+’s forudsætninger.

 

Den beregnede pension og grundlagspension fremgår af din pensionsoversigt, som du kan se på Min pension under Dine dokumenter.

 

Hvorfor kan I nedsætte grundlagspensionen?

Forudsætningerne for beregning af grundlagspensionen er betinget. Det betyder, at den kan ændres og dermed nedsættes, hvis nogle af forudsætningerne ændrer sig over en længere periode, jf. § 9 i pensionskassens vedtægt og teknisk grundlag afsnit 2.4 (rækkevidden af garanti vedrørende grundlaget JØP2 og JØP 21).

 

Kan I sætte grundlagspensionen ned igen?

For P+ Regulativ 2007, P+ Ratepension, P+ Pension Udland, P+ Ratepension Udland eller P+ Aldersforsikring har beregningsgrundlaget hele tiden været betinget og kan ændres, hvis nogle af forudsætningerne i beregningsgrundlaget ændrer sig over en længere periode, jf. § 9 i pensionskassens vedtægt og teknisk grundlag afsnit 2.4 (rækkevidden af garanti vedrørende grundlaget JØP2 og JØP 21).

 

Hvis jeg modtager alderspension

Når du modtager alderspensionen, bliver din pension først reguleret ved årsskiftet. Næste regulering sker i 2022.

 

Ændringen påvirker alene grundlagspensionen og ikke den beregnede pension. Så når pensionen bliver reguleret ved årsskiftet, næste gang 2022, skyldes det ikke ændringen i grundlagspensionen.

 

Du kan læse mere om, hvordan pension fastsættes hvert år under punktet For nyere pensionsordninger med depotrente her

 

Hvis jeg modtager invalidepension

Når du modtager invalidepension, bliver din pension først reguleret ved årsskiftet. Næste regulering sker i 2022.

 

Ændringen påvirker alene grundlagspensionen og ikke den beregnede pension. Det betyder, at når pensionen bliver fastsat ved årsskiftet, vil en eventuel ændring i pensionen ikke skyldes ændringen i grundlagspensionen.

 

Du kan læse mere om, hvordan pension fastsættes hvert år under punktet For nyere pensionsordninger med depotrente her

 

Hvis jeg modtager børne-, ægtefælle- eller ægtefælle-/samleverpension

Når du modtager pension, bliver din pension først reguleret ved årsskiftet. Næste regulering sker i 2022.

 

Ændringen påvirker alene grundlagspensionen og ikke den beregnede pension. Så når den beregnede pension bliver reguleret ved årsskiftet, skyldes det ikke ændringen i grundlagspensionen.

 

Du kan læse mere om, hvordan pension fastsættes hvert år under punktet For nyere pensionsordninger med depotrente her

Hvorfor ændrer I grundlagsrenten nu?

Vi ændrer grundlagsrenten den 1. september 2021, da Finanstilsynet har udsendt en ny bekendtgørelse om maksimal grundlagsrente.

 

For at overholde bekendtgørelsen er vi nødt til at benytte en lavere grundlagsrente.

 

Grundlagsrenten har været faldende gennem tiden. Du finder alle grundlagsrenter her

 

Hvad sker der, hvis min indbetaling stiger, eller jeg indbetaler et indskud?

Fra den 1. september 2021 vil grundlagsrenten for fremtidig bonus, indskud og bidragsstigninger være -1 pct. Det betyder, at yderligere grundlagspension pga. bonus, indskud og bidragsstigninger vil blive beregnet med en grundlagsrente på -1 pct.   

 

Hvorfor falder min prognose?

I prognosen regner vi med bidragsstigninger og eventuelt bonus. Din prognose falder, fordi eventuel fremtidig bonus og bidragsstigninger fra den 1. september vil blive beregnet med en grundlagsrente på -1 pct. i stedet for 0 pct.

 

Hvis jeg modtager alderspension

Når du modtager alderspensionen, bliver din pension først reguleret ved årsskiftet. Næste regulering sker i 2022. Ændringen får kun betydning for eventuel fremtidig bonus. Her benyttes en grundlagsrente på -1 pct.

 

Du kan læse mere om, hvordan pension fastsættes hvert år under punktet For ældre pensionsordninger med depotrente her

 

Hvis jeg modtager invalidepension

Når du modtager invalidepension, bliver din pension først reguleret ved årsskiftet, næste gang 2020. Ændringen får kun betydning for eventuelt fremtidig bonus, her benyttes en grundlagsrente på -1 pct.    

 

Du kan læse mere om, hvordan pension fastsættes hvert år under punktet For ældre pensionsordninger med depotrente her

 

Hvis jeg modtager børne-, ægtefælle- eller ægtefælle-/samleverpension

Når du modtager pension, bliver din pension først reguleret ved årsskiftet. Ændringen får kun betydning for eventuelt fremtidig bonus, her benyttes en grundlagsrente på -1 %. 

 

Du kan læse mere om, hvordan pension fastsættes hvert år under punktet 'For ældre pensionsordninger med depotrente' her.