Overskydende bonusbeløb kan anvendes til kontostyrkelse. Ved kontostyrkelse tilskrives bonus til medlemmets hensættelse, uden at pensionen forhøjes. Der er kontostyrkelse på pensionsordningerne i P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1. Ved udtrædelse af pensionskassen indgår kontostyrkelserne i den udtrædelsesgodtgørelse, der beregnes.