IconSærligt for pension i P+, tidligere DIP 

Udlodning i forbindelse med fusionen

I forbindelse med fusionen blev der øremærket en andel af egenkapitalen til udlodning til alle dem, der var medlemmer af det tidligere DIP pr. 1. januar 2019. Midlerne har siden fusionen ligget i de såkaldte kollektive særlige bonushensættelser. Nu er alle midlerne i de kollektive særlige bonushensættelser udloddet til medlemmerne som MedlemsMidler. Omfatter din pensionsordning flere regulativer, vil der være MedlemsMidler på hvert regulativ.

Udlodningen er beregnet på baggrund af medlemmernes depoter pr. 1. januar 2019. Den samlede udlodning udgør 2,1 mia. kr. Udlodningen er beskrevet i delingsplanen, som du kan finder på Min pension under Medlemskab/Fusion.

Udlodningen var estimeret til at udgøre ca. 5 pct. af medlemmernes depoter pr. 1. januar 2019, men udviklingen på de finansielle markeder har medført, at udlodningen procentuelt er blevet lidt højere. Udlodningen er sket til MedlemsMidler. Du kan læse mere om MedlemsMidler her

Min pension
Min pension kan du under Opsparing finde oplysninger om udlodningen, og hvad den betyder for din pensionsprognose, når pensionen ikke er under udbetaling. Hvis du får udbetalt livsvarig alderspension, vil din udbetaling nu også indeholde en udbetaling fra MedlemsMidler.