IconSærligt for pension i P+, tidligere DIP 

Udlodning af ufordelte midler i P+, tidligere DIP

På generalforsamlingen den 10. april 2018 blev det besluttet at udlodde en væsentlig del af pensionskassens ufordelte midler til medlemmerne. Begrundelsen var, at man ønskede at gøre pensionsordningerne mere transparente ved at individualisere en væsentlig del af pensionskassens ufordelte midler.

Udlodningen er blevet mulig, da indførelsen af Solvens II i 2016 har skabt større klarhed over solvenskravene til branchen.

Det gør de medlemmer, som er omfattet af P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4, som er optaget i pensionskassen før 2015.

Udlodningen af de ufordelte midler til depoterne har ikke umiddelbart indflydelse på størrelsen af din pension. Det skyldes, at udlodningen allerede i dag er indregnet i de udmeldte pensioner.

 

Medio 2019 blev depotoversigter sendt til ikke-pensionerede medlemmer, der har fået del i udlodningen. Pensionerede medlemmer har også modtaget et brev. 

Der betales PAL-skat på 15,3 pct. af det udloddede beløb, da udlodningen sker af de fælles reserver.

Udlodningen af de ufordelte midler er baseret på, at pensionskassen er en forening, og medlemmerne skal behandles rimeligt og fair. Det betyder, at udlodningen ikke forrykker en rimelig fordeling mellem medlemmerne.

 

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har rådgivet P+, tidligere DIP i arbejdet med at sikre, at principperne for udlodningen af egenkapitalen er rimelige.

Vi har samlet en række af de mest stillede spørgsmål om udlodningen herunder.

Faq Om Udlodning Af P+, Tidligere DIP’S Ufordelte Midler