IconSærligt for pension i P+, tidligere DIP 

Prognoseberegning efter aftalt pensionstidspunkt

Denne tekst gælder alene for pensioner på P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2.

Prognoseberegningerne er et udtryk for et beregnet skøn på størrelsen af din pension, når du går på pension. I prognosen indgår bl.a. forudsætninger om afkast, bidrag, omkostninger, præmie til gruppeforsikringer og risikoforløb. En prognose er ikke bindende for pensionskassen.

Indbetalinger efter aftalt pensionstidspunkt
Fortsætter du indbetalingen efter, du er fyldt 65 år, bliver dækningerne for hele indbetalingen beregnet på samme beregningsgrundlag, som gælder for bonus, indskud og bidragsstigninger fra den 1. april 2011 for DIP-aftaler indgået indtil den 1. juli 2006. Dette skyldes, at indbetalingerne efter 65 år ligger ud over det aftalte. I forhold til Lov om finansiel virksomhed, må vi kun oprette nye aftaler på forsigtige forudsætninger. Dette forhold medtages nu i beregning af prognoserne.

Du kan læse mere om beregningsgrundlag og grundlagsrenter her

Pensionering efter aftalt pensionstidspunkt
På det aftalte udbetalingstidspunkt i pensionsaftalen bliver den månedlig pension beregnet. Hvis du vælger at udskyde udbetalingen af din pension, bliver den ’ikke udbetalte’ månedlige pension anvendt som en engangsindbetaling på din pensionsordning på samme beregningsgrundlag, som gælder for bonus, indskud og bidragsstigninger fra den 1. april 2011 for DIP-aftaler indgået indtil den 1. juli 2006. Begrundelsen er igen, at det oprindeligt ligger i aftalen, at pensionen skal starte ved det aftalte udbetalingstidspunkt. Hvis det ikke sker, tilsiger det juridiske grundlag omkring grundlagsrenter, at pensionskassen ikke må beholde pengene på de højt forrentede grundlag, da de ikke længere er forsigtige.