IconKlausul 

Yderligere for P+, tidligere JØP-medlemmer

P+ har ikke krav om helbredsoplysninger. Du bliver derimod omfattet af klausuleringsperioder.

Ved optagelse i P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 blev medlemmer omfattet af en to-årig klausuleringsperiode. En to-årig klausuleringsperiode træder også i kraft ved genoptagelse af bidragsbetaling efter mere end et års hvilende medlemskab samt ved risikostigninger på mere end 25 pct.

For P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 og P+ Pension Udland, tidligere JØP indtræder klausuleringsperioden også ved tilvalg af ægtefællepension senere end en måned efter optagelse i pensionskassen eller senere end en måned efter indgåelse af ægteskab samt ved tilvalg af børnepension. Derudover udløser alle indskud og bidrags-stigninger, der ikke skyldes normal regulering eller jobskifte, en klausuleringsperiode på et år.

Der er ikke klausuleringsperiode på supplerende alderspension på følgende ordninger:
P+ Regulativ 1973, tidligere Regulativ 1
P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2
P+ Ratepension, tidligere JØP,
P+ Aldersforsikring, tidligere JØP
P+ Ratepension Udland, tidligere JØP.

Klausulperioden træder også i kraft, hvis du genoptager din indbetaling efter mere end et års afbrydelse samt ved væsentlige stigninger i dine indbetalinger, som ikke sker i forbindelse med jobskifte eller en ændring i din stilling som fx forfremmelse.

Dine pensionsydelser bliver reduceret til 10 pct. af din fulde dækning, hvis du bliver invalid i det første år og 20 pct. af din fulde dækning, hvis du bliver invalid i det andet år. Udbetalingen er nedsat i resten af udbetalingsperioden og kan – bortset fra eventuel bonustilskrivning – ikke stige yderligere i hele udbetalingsperioden. Det samme vil gælde ved dødsfald for børnepension og ægtefælle-/samleverpension, hvis klausul gøres gældende. 

På gruppeforsikringen bliver dødsfaldssummen og invalidesummen nedsat til halvdelen, hvis klausulen træder i kraft. Hvis dødsfaldet eller invaliditeten er uden sammenhæng med helbredsmanglerne, bliver den fulde sum udbetalt.

Hvis du allerede på optagelsestidspunktet har fået konstateret en invaliditet, som i almindelighed ville gøre dig berettiget til invalidepension (fx blindhed eller døvhed), bliver du optaget med en klausul om, at denne invaliditet ikke senere giver ret til invalidepension.

Du kan læse mere om klausuler i regulativerne her