IconKlausul 

Yderligere for P+, tidligere DIP

Ved optagelse omfattes offentligt overenskomstansatte, obligatoriske medlemmer og virksomhedsmedlemmer af en to-årig klausuleringsperiode, mens individuelle medlemmer omfattes af en fire-årig klausuleringsperiode.

Derudover er der på P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2 og P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4 en klausuleringsperiode på to år ved tilvalg af ægtefælle- eller samleverpension, genoptagelse fra hvilende medlemskab, bidragsstigninger på mere end 25 pct. målt på to år samt indskud, der medfører en ydelsesstigning på mere end 25 pct.

På P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4 er der en klausuleringsperiode på to år ved tilvalg og ændring af invalidepension samt tilvalg af børnepension og gruppeforsikring.

Hvis du overgår til individuelt medlemskab, inden klausuleringsperioden er afsluttet, og du ønsker at fortsætte indbetalingen, medtager du din anciennitet som betalende medlem i klausuleringsperioden som individuelt medlem.

Hvis du dør eller får din erhvervsevne nedsat, inden du har indbetalt til pensionskassen i en sammenhængende periode på henholdsvis to år for obligatoriske medlemmer og virksomhedsmedlemmer og fire år for individuelle medlemmer, udbetaler pensionskassen kun en pension, som er beregnet ud fra de allerede foretagne indbetalinger (klausuleret pension). Denne beregningsmetode gælder dog kun, hvis pensionskassen kan bevise, at du ikke havde kunnet afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger ved optagelsen, såfremt dette havde været et krav.

Er din pension klausuleret, kan du afgive helbredsoplysninger til vurdering af din pensionsrisiko, mod at du betaler de faktiske omkostninger forbundet hermed. Vurderer pensionskassen, at dine helbredsoplysninger er tilfredsstillende, er din pension ikke længere klausuleret. Hvis helbredsoplysningerne efter pensionskassens vurdering ikke er tilfredsstillende, finder reglerne om ’pension med høj opsparing’ anvendelse.

Du kan læse mere om klausuler i regulativerne her