IconKlausul 

Yderligere for P+ medlemmer

P+ har ikke krav om helbredsoplysninger. Du bliver derimod omfattet af klausuleringsperioder.

Ved optagelse er pensionsordningen omfattet af en klausuleringsperiode på to år for obligatoriske medlemmer og virksomhedsmedlemmer og fire år for individuelle medlemmer ved indbetaling til P+ i en sammenhængende periode på henholdsvis to og fire år.

Der er en klausuleringsperiode på to år ved bidragsstigninger, indskud, genoptagelse fra hvilende medlemskab samt tilvalg og ændring af invalidepension, ægtefælle-/samleverpension, børnepension, depotsikring og gruppeforsikring.

Du kan læse mere om klausuleringsperioder i forsikringsbetingelserne her