Icon

Ekstra indbetalinger

Vil du indbetale ekstra på din pensionsordning for at få skattefradrag for 2022, kan du læse om mulighederne herunder. 

Sidste frist for indbetaling er tirsdag den 27. december 2022.

Vær opmærksom på, om du har indbetalt til andre pensionsselskaber i 2022.

Når du laver en ekstra indbetaling er der omkostninger forbundet med administration. Du kan se administrationsomkostningerne for pensionsordning i P+ her

Du kan selv spare ekstra op til pensionen, hvis du har en aktiv pensionsordning hos os med en fast, månedlig indbetaling.

 

Hvilken opsparing ønsker du?

 

Livsvarig alderspension
- sikrer dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og resten af livet.

Du kan få fradrag for en privat indbetaling på op til 54.500 kr. i 2022.

 

 Aldersforsikring
- er en opsparing, som du kan hæve på én gang eller få udbetalt efter behov, når du er gået på pension.

Du får ikke fradrag for indbetalinger til en aldersforsikring. Til gengæld skal du ikke betale skat eller afgift, når du får den udbetalt.

Er der mindre end 5 år til din folkepension, kan du indbetale 54.200 kr. i 2022. Er der mere end 5 år til din folkepension, eller er du efter 1. april 2018 begyndt at få udbetalt månedlig pension, kan du højst indbetale 5.500 kr. i 2022.

 

Ratepension
- giver dig en højere månedlig udbetaling i en årrække, fra du går på pension.

Du kan få fradrag for indbetalinger op til 59.200 kr. i 2022. Har du mere end én ratepension, må den samlede indbetaling ikke komme over grænsen.

 

Sådan gør du

 

  • Du kan få din arbejdsgiver til at overføre et ekstra beløb sammen med lønkørslen – læs mere nedenunder.

Din arbejdsgiver kan indbetale ekstra sammen med den obligatoriske, månedlige indbetaling til din pension. Husk at give din arbejdsgiver besked i god tid inden lønkørslen.

 

Fradrag for indbetaling gennem arbejdsgiver

  • Livsvarig alderspension: Du får fuldt fradrag for indbetaling inden for lønnen.
  • Ratepension: Du kan få fradrag for indbetaling op til 64.348 kr. – beløbet er inkl. 8 % arbejdsmarkedsbidrag.
  • Aldersforsikring: Du får ikke fradrag for indbetaling til aldersforsikring.

 

Er du bagudlønnet, skal din arbejdsgiver indbetale sammen med lønkørslen for december, hvis du skal have fradrag for 2022.

 

Hvilken opsparing ønsker du?

Du skal give os besked om, hvilken pension pengene skal sættes ind på. Hvis vi ikke hører fra dig, går pengene ind på din livsvarige alderspension.

Når du er selvstændig (enkeltmandsfirma), har du mulighed for at indbetale efter regler, som alene gælder for selvstændige. Regler for selvstændige gælder alene for indbetaling til livsvarig alderspension.

 

Vi anbefaler, at du kontakter din revisor for rådgivning om indbetalingsmuligheder og fradragsret for indbetalinger til pensionsordninger for selvstændige.

 

Udover indbetaling til livsvarig alderspension kan du også indbetale til ratepension og aldersforsikring. Her gælder samme regler som for privat indbetaling.

 

P+ er som pensionskasse omfattet af hvidvaskloven. Hvidvaskloven stiller krav om, at vi kender vores medlemmer og deres transaktioner. Afhængig af størrelsen på din indbetaling, vil vi spørge ind til pengenes oprindelse samt dokumentation herfor. Vi kontakter dig, hvis det er aktuelt for dig.

Du kan læse mere her.

Hvis vi får indbetalingen inden 16. december: Du kan se indbetalingen inden jul.

 

Hvis vi får indbetalingen mellem den 16. og 30. december: Du kan se indbetalingen i januar 2023.