IconForstå begreberne 

Hvornår kan du få udbetalt din pension?

Tidspunktet for udbetaling af din folkepension og efterløn afhænger af din alder.

Jo yngre du er, jo ældre skal du være for at få udbetaling af folkepension og efterløn.

  • Er din pensionsordning indgået før den 1. maj 2007, kan du gå på alderspension fra P+, når du fylder 60 år (tidligste pensionsalder).
  • Er din pensionsordning indgået mellem den 1. maj 2007 og den 31. december 2017, er din tidligste pensionsalder fem år før din folkepensionsalder.
  • Er din pensionsordning indgået efter den 1. januar 2018, er din tidligste pensionsalder tre år før din folkepensionsalder.

Folkepension og efterløn
Tidspunktet for udbetaling af din folkepension og efterløn afhænger af din alder. Alderen for folkepension fastsættes løbende, senest i efteråret 2020. Herefter hvert 5. år.

I skemaet herunder fremgår folkepensionsalderen samt det maksimale antal år for udbetaling af efterløn. Efterlønnen ophører på det tidspunkt, du når alderen for folkepension.

Fødselsår

Folkepensionsalder

Hvor mange år på efterløn?

1953 - 2. halvår

65 år

5 år

1954 - 1. halvår

65 ½ år

5 år

1954 - 2. halvår

66 år

5 år

1955 - 1. halvår

66 ½ år

5 år

1955 - 2. halvår

67 år

5 år

1956 - 1. halvår

67 år

4 ½ år

1956 - 2. halvår til 1958 

67 år

4 år

1959 - 1. halvår

67 år

3 ½ år

1959 - 2. halvår til 1962 

67 år

3 år

1963 - 1966 

68 år

3 år

1967 -

69 år

3 år

Hvis levealderen fortsætter med at stige, vil folkepensionsalderen blive forhøjet, hvilket vil medføre, at tidligste pensionsalder vil blive forhøjet.