I udbetalingsforløbet er pensionerne beregnet i nutidskroner. Det betyder, at der er taget højde for inflation og det er den reelle købekraft af pensionen, der vises. Det gør det muligt at vurdere, hvordan købekraften af pensionen vil udvikle sig. Der er altså taget højde for, at du om fx 5 år ikke vil kunne købe det samme for 100 kr., som du kan i dag.

Udbetalingsforløbet skal som standard vises det 1. år, hvor pensionen udbetales, ved det 5. år og 15. år. Hvis en pension ophører, fx ratepension efter 10 år eller MedlemsMidler (15 år) efter 15 år, vil der også blive vist en prognosepension det sidste år, hvor den pågældende pension bliver udbetalt og året efter, at udbetalingen er bortfaldet. Det vil ofte give større fald i pensionen end ved fx det 5. år.

Du kan læse mere om udbetalingsforløb og om regulering af pension her