På pensionsoversigten oplyses en pensionsprognose, der angiver nutidsværdien af pensionen ud fra en række forudsætninger. Forudsætningerne kan ændre sig, og pensionsprognosen er derfor ikke bindende. Nogle af forudsætningerne er samfundsmæssige og gældende for hele pensionsbranchen, mens andre er fastsat af pensionskassen.

De forudsætninger, der indgår, er bl.a. forventninger om afkast, forrentning og omkostninger til administration. Derudover anvendes individuelt beregnede priser for forsikringsrisici ved død og invaliditet, som bl.a. afhænger af det enkelte medlems alder, optagelsestidspunkt og indbetalinger til pensionskassen. Der indgår også en månedlig gruppeforsikringspræmie for de medlemmer, der har en gruppeforsikring.

Prognosen forudsætter, at pensionsordningen, det tilhørende regulativ og forsikringsbetingelser samt eventuelle bidrag fortsætter uændret. Bidrag reguleres med inflationen.

Du kan se de gældende satser for renter, omkostninger, inflation m.m. i forudsætningsbilaget

Forklaring på nutidsværdi
Pensionskassen viser din pensionsprognose i nutidskroner. Nutidskroner viser, hvad din pension er værd målt efter dagens priser. Dermed får du et mere retvisende billede af, hvad du kan købe for pengene, når du bliver pensioneret. Hvis din pensionsprognose p.t. lyder på 300.000 kroner, kan du altså regne nogenlunde med, at beløbet også er 300.000 kroner værd, når du til sin tid går på pension.

Modsætningen til nutidskroner kaldes fremtidskroner. Et beløb i fremtidskroner tager ikke højde for prisstigninger.