PAL-skat er den individuelle pensionsafkastskat, der skal opgøres individuelt for hvert medlem. PAL-skatten udgør 15,3 pct. af afkastet.