Her kan du læse om de omkostninger, der indgår i beregningen af de årlige omkostninger i henholdsvis kroner (ÅOK) og procent (ÅOP).

Disse er direkte omkostninger og indeholder omkostningerne i forbindelse med, at pensionskassen selv varetager alle kernekompetencerne indenfor pensionsvirksomhed, som fx administration af produkterne.

Omkostningerne til gruppeforsikringerne er indirekte, da pensionskassen betaler eksterne selskaber for ydelserne og derved ikke selv har administrationen. Beløbet der vises her, er en del af det samlede beløb, der allerede bliver trukket på sin ordning under Gruppeliv.

Disse er både de direkte omkostninger, som pensionskassen har ved den overordnede styring, og de indirekte omkostninger, som udgøres af omkostninger til ekstern investeringsvirksomhed, som fx investering i udenlandske aktier, som bliver varetaget af eksterne kapitalforvaltere samt eksempelvis depot- og handelsomkostninger.

 

Omkostningerne er allerede fratrukket i det afkast - nettoafkastet - der tilskrives dit depot. Det bruttoafkast som pensionskassen har opnået på dine vegne, er derfor højere svarende til din andel af omkostningerne ved investeringsvirksomhed.

Pensionskassens basiskapital skal dække i det tilfælde, at hensættelserne til pensionsordninger vokser mere end de tilsvarende aktiver. Med andre ord, så skal basiskapitalen dække negative resultater, som forsikringstagerne ikke kan dække selv. Til gengæld skal basiskapitalen også modtage en fair risikoforrentning som betaling for denne risiko. Risikoforrentningen betales af de enkelte medlemsgrupper og fastsættes årligt. 

Samtlige omkostninger er et udtryk for både de direkte, som allerede er oplyst på din depotoversigt, og de indirekte omkostninger, som du betaler / får via fælleskassen. De bliver opgjort på den enkelte pensionsordning og bliver vist som et samlet beløb samt som en procentdel af ultimo depotet og din andel af de ufordelte midler.

 

Du kan finde mere information om vores omkostninger og gennemsigtighed samt et link til metoden for opgørelse af omkostninger her.