Depotoversigten viser, hvordan opsparingen har udviklet sig gennem året.

Her er en forklaring på de poster, som kan fremgå af din depotoversigt:

Omkostningerne ved at administrere din pensionsordning. Du kan læse mere her

Afkast er:

  • Forretning af dine pensioner med depotrente.
  • Afkast af dine pensioner på markedsrente.
  • Forrentning af MedlemsMidler - Læs mere om MedlemsMidler her

Prisen for de forsikringer, som kan udbetales ved dødsfald. Det kan være for børnepension, ægtefællepension, samleverpension og depotsikring. Prisen beregnes ud fra det tekniske grundlag og er fastsat med udgangspunkt i statistiske og matematiske forudsætninger. Hvis beløbet er positivt, så er det et såkaldt levetillæg. Dette beløb stammer fra de depoter, der frigives ved andre pensionsmedlemmers dødsfald.

Prisen for de forsikringer, som kan udbetales ved invaliditet. Det kan være for invalidepension, børnepension og bidragsfritagelse. Prisen beregnes ud fra det tekniske grundlag og er fastsat med udgangspunkt i statistiske og matematiske forudsætninger.

Medlemmer dækket af gruppeforsikring betaler en fast præmie. Læs mere om gruppeforsikring her

 

Pensionskassen fratrækker arbejdsmarkedsbidrag af indbetalingen til pensionsordningen, da arbejdsgiveren fratrækker pensionsbidraget før de beregner arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidrag er en skat på 8 pct., som du betaler af al løn.

 

Der betales altså ikke arbejdsmarkedsbidrag af private indbetalinger.

P+ indbetaler til din pensionsordning i forbindelse med, at du fx får udbetalt månedlig invalidepension. Det er bidragsfritagelse.

Opsparing overført til dit depot. Beløbet kan være overførsel af depotet på tidligere pensionsopsparing og intern overførsel. Intern overførsel er fx, at du har flyttet depotet på din ratepension til din livsvarige pension.

Beløb overført til MedlemsMidler. Beløbet svarer til 2 pct. af indbetalingen, som er månedlig indbetaling, indskud og overførsel af tidligere pensionsopsparing. Du kan læse mere om MedlemsMidler her

PAL-skat er den individuelle pensionsafkastskat, der skal opgøres individuelt for hvert medlem. PAL-skatten udgør 15,3 pct. af forrentning og afkast.

MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år) er en del af pensionskassens basiskapital sammen med egenkapitalen. Det betyder, at de på lige fod med egenkapitalen er risikokapital og skal dække, hvis der opstår negative resultater, som medlemmerne ikke selv kan dække. MedlemsMidler og MedlemsMidler (15 år) modtager ligesom egenkapitalen en fair betaling for denne risiko ud over afkastet af investeringerne. 

 
Hvis beløbet er negativt, skyldes det, at nogle pensionsordninger ikke kan dække deres egne pensionshensættelser. Det skyldes, at disse pensionsordninger har højere grundlagsrenter, og grundlaget for hele eller dele af pensionerne er ubetinget. Du kan læse mere om udlæg fra basiskapitalen i årsrapporterne her

I forbindelse med udbetaling af pension er der tilført penge for at kunne opretholde dine pensionsrettigheder/pensioner. Reguleringen kan også være negativ, fx hvis du ikke længere er berettiget til invalidepension.

Pensioner, som er udbetalt til dig. Det kan være alderspension, ratepension, alderssum, aldersforsikring og kapitalpension.

 

Forklaring til depotoversigt for 2020

Du modtog 2 depotoversigter for 2020, da vores medlemssystem blev opgraderet i juni 2020. Del 1 dækker perioden 1. januar-31. maj 2020 og del 2 dækker 1. juni-1. december 2020.

 

Disse depotoversigter havde to særlige poster:

  • Konverteringsdepot: Depotet pr. 1. juni 2020 ved opgraderingen af medlemssystemet.
  • Korrektion pr. 1. juni 2020: Korrektionen fastholder din pension ved overgang til opgraderingen af medlemssystemet pr. 1. juni 2020.

 

I enkelte situationer kan der være forskel i depotet 31. maj 2020 og 1. juni 2020.

 

Årsagen er:

 

Betaling for gruppeforsikring

Har du været dækket af gruppeforsikringen både før og efter den 31. maj, er depotet den 1. juni 2020 større end depotet den 31. maj 2020. Det skyldes opgørelse af betaling for gruppeforsikring ved overgangen til det opgraderede medlemssystem.  

 

  • På depotoversigten del 1 er betaling for gruppeforsikring frem til den 31. maj fratrukket depotet. På depotoversigten er det posteringen, som hedder Betaling for gruppeforsikring.

  • Ved overgang til det opgraderede medlemssystem er betaling for gruppeforsikring på depotoversigt del 1 tillagt konverteringsdepotet pr. 1. juni. Konverteringsdepotet på depotoversigt del 2 er altså forøget med betaling for gruppeforsikring og hermed større end depotet pr. 31. maj.

  • På depotoversigten del 2 fremgår hele betalingen for gruppeforsikringen i 2020 af posteringen Betaling for gruppeforsikring. Gruppeforsikringen koster månedligt 155 kr. Har du været dækket af gruppeforsikringen hele 2020, er prisen 1.860 kr.

 

Du modtager alders- eller invalidepension, og der udbetales børnepension

Har du påbegyndt udbetaling af månedlig alders- eller invalidepension og børnepension senest pr. 1 maj 2020, er depotet pr. 1. juni 2020 mindre end depotet pr. 31. maj 2020. Det skyldes, at depotet for børnepension fremover ikke indgår i din depotoversigt. Det samme gælder udbetalingen af børnepensionen, som heller ikke indgår i posteringen Udbetalinger.