IconFind din kontributionsgruppe 

Yderligere for P+, tidligere JØP

Du kan finde kontributionsgrupper for din pensionsordning på Min pension. Gå ind under fanen Medlemskab og scroll ned til afsnittet Dine oplysninger. Her fremgår dine kontributionsgrupper.

Kontributionsgrupper for ordninger under P+, tidligere JØP er inddelt i forhold til P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 og P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1.

Kontributionsgrupper i P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2
I P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 er medlemmerne opdelt i forskellige rente-, risiko- og omkostningsgrupper.

I P+ Regulativ 2007, tidligere JØP Regulativ 2 hedder kontributionsgrupperne:

 • OAAA
 • PAAA
 • QHHH
 • RHHH

Du kan læse om grupperne i menupunkterne herunder.

De to grupper omfatter medlemmer, der enten er optaget i pensionskassen eller har genoptaget indbetalingen fra hvilende medlemskab siden 1. juli 2005.

 

Derudover er medlemmer, der omtegnede ved pensionsvalget i 2018, også omfattet af grupperne.

 

Grupperne tilhører samme risiko- og omkostningsgrupper, men to forskellige rentegrupper: O og P (bogstav 1).

 

Rentegruppe O:

 • Medlemmer født før 1943.
 • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som er gået på pension senest 1. juli 2017.

 

Rentegruppe P:

 • Medlemmer født efter 1962.
 • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som ikke er gået på pension senest 1. juli 2017.
 • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som er gået på pension senest 1. juli 2017, og som omtegnede ved pensionsvalget i 2018.

De to grupper omfatter medlemmer, som omtegnede ved pensionsvalget i 2011 og 2012.

 

Grupperne tilhører samme risiko- og omkostningsgrupper, men to forskellige rentegrupper: Q og R (bogstav 1).

 

Rentegruppe Q:

 • Medlemmer født før 1943.
 • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som er gået på pension senest 1. juli 2017.

 

Rentegruppe R:

 • Medlemmer født efter 1962.
 • Medlemmer født fra og med 1943 til og med 1962, som ikke er gået på pension senest 1. juli 2017.


Kontributionsgrupper i P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1
I P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 er pensionsordninger opdelt i seks rentegrupper, én risikogruppe og én omkostningsgruppe.

I P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 hedder kontributionsgrupperne:

 • FBBB
 • EBBB
 • DBBB
 • CBBB
 • BBBB
 • GBBB

Grundlagsrente i P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1
Pensionsordninger under P+ Regulativ 1973, tidligere JØP Regulativ 1 kan have flere grundlagsrenter.

I hver rentegruppe må der ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse højst være en forskel på pensionsordningens gennemsnitlige grundlagsrente på 1 procentpoint.

Inddelingen i rentegrupper sker på grundlag af din gennemsnitlige grundlagsrente.

Her kan du se rentespændet for rentegrupperne:  

Rentegruppe Grundlagsrente 
F  3,25% – 4,25%
E  2,25% – 3,25%
D  1,25% – 2,25 %
C  0,25% – 1,25%
B -0,75% – 0,25%
G -1% – -0,75%


Du kan læse mere om grundlagsrenter her