IconFind din kontributionsgruppe 

Yderligere for P+, tidligere DIP

Du kan finde kontributionsgrupper for din pensionsordning på Min pension. Gå ind under fanen Medlemskab og scroll ned til afsnittet Dine oplysninger. Her fremgår dine kontributionsgrupper.

Kontributionsgrupper for ordninger under P+, tidligere DIP er inddelt i forhold til P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4, P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2.

I P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4 er pensionsordninger inddelt i forskellige rente- og risikogrupper. Risikogrupper opdeles i død og invaliditet. Alle ordninger er i samme omkostningsgruppe.

 

I P+ Regulativ 2011, tidligere DIP Regulativ 4 hedder kontributionsgrupperne:

 • MB*B
 • NB*B
 • OB*B
 • PB*B 
 • QB*B
 • RB*B
 • SB*B
 • TB*B
 • UB*B

*Der er forskellige risikogrupper for invaliditet (bogstav 3).

 

Risikogruppe for invaliditet

Din risikogruppe for invaliditet kan være B, M eller N. Her kan du læse, hvad bogstaverne betyder.

N:
Særskilt indgået firmaaftale med arbejdsgiverklausul ved udbetaling af midlertidig invalidepension.  Klausulen betyder, at den midlertidige invalidepension udbetales til din arbejdsgiver, så længe du er ansat. 

 

M:
Særskilt indgået firmaaftale uden arbejdsgiverklausul ved udbetaling af midlertidig invalidepension

 

B:
Øvrige pensionsordninger.

 

Rentegrupper

Rentegrupperne er inddelt efter fødselsår i følgende generationsgrupper:

Rentegruppe

Årgang

M

-1922

N

1923-1932

O

1933-1942

P

1943-1952

Q

1953-1962

R

1963-1972

S

1973-1982

T og U

1983-

I P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2 er pensionsordninger i samme omkostningsgruppe og risikogruppe, der opdeles i død og invaliditet.

 

I de to regulativer hedder kontributionsgrupperne:

 • CAAA
 • DAAA
 • EAAA
 • FAAA
 • GAAA
 • HAAA
 • IAAA

 

Grundlagsrente i P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2

Pensionsordninger under P+ Regulativ 1983, tidligere DIP Regulativ 1 og P+ Regulativ 1999, tidligere DIP Regulativ 2 kan have flere grundlagsrenter. 

 

I hver rentegruppe må der ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse højst være en forskel på medlemmernes gennemsnitlige grundlagsrente på 1 procentpoint. Inddelingen i rentegrupper sker på grundlag af din gennemsnitlige grundlagsrente.

 

Her kan du se rentespændet for rentegrupperne:  

Rentegruppe  

Grundlagsrente

I

-1% – -0,5%

H

-0,5% – 0,5%

G

 0,5% – 1,5%

C

 1,5% – 2,5%

D

 2,5% – 3,5%

E og F

 3,5% – 4,5%

 

Du kan læse mere om grundlagsrenterne her